Bericht A. H. Martens H. OUDENHOVEN u gf Beiwsatigiilea. jjj Behangselpapier Billard Toulet Prima sluw® Miibtlia Hub, Ousters W.IBII3, PraotDintlst Lister motel M. Vexmekens Telefoon 61. MAX WOLF, h. w. van aarssen opruiming gffilMfi&W: II». V. VEREENIGDE SWALMERI D AKPAHNEK FA BRIEEEN ELEGTRISCHE TIMMERFABRIEK OUD EN VERTROUWD ADRES GEBRs.SEUREN kweekerljen AANNEMER - BOUWMATERIALEN „BALATUM" vloerbedekking ,J. Fr. schaeffers tandheelkundige behandeling Breeddorschmachines Reparation JOS. HENDRIKX Funtdraad Optische afdeeling BET ADRES voor C VAN KFWPI De»tist- ™L0 Gier vaten, Gierpompen, Bietensnijders N. V. „HOLLANDIA", Venlo alle soorten Dakpannen Een vertrouwd adres Groote Straat 13 Stoom-TimEreriabriek. Hier is uw adres Patersstraat 14 DA MEN A'VïiHcfif mooi helder WASCHGOED SCHOENWERK PLUIMVEEBEDRIJF «SCHOONDERLOGT ELST (Betuwe) belangrijk is uitgebreid, Gediplomeerd Horloger, Opticiën pijnloos trekken, plombeeren, Kunsttanden goudkroon en brugwerk, veranderen van niet passende gebitten, is Jll All lYllk/k/LlUj Nassaustr. 3b.h. Postkantoor Groote voorraad Ooncurreerende prijzen KruiwagensKunstmeststrooiers enz. Landbouwwerktuigen handel. SWALMEN, Telef. 521. in rood en ziherkleur. Eerste Venraysche FRU1TBOOMEN en PLANTEN Lottüm, Telefoon 4 jP. Maessen Telef. 23. VEGHEL Zakkenfabriek Levert alle soorten Zakken en Balen Zandzakken voor dijkversterking en waterkeering. Slakkenmeelzakjes worden tegen de hoogste prijzen ingekocht. ^- Steeds in voorraad alle BW BOEKBINDERIJ BSÜ Vakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. CementZakkalk, Gips, Vloer' en Wandtegels, DakpannenAsbest-golfplaten enz. enz. Vraagt eerst on^e prijzen alvorens elders te koopen Wij hebben steeds groote voorraad eigengemaakte MEUBELEN zeer goedkoop 'I Zie Etalage N. V. Handelsmaatschappij «EINDHOVEN' zendt dit dan naar de I Venlosche Stoomwasscherij P. Zwambach ye Vemo en U zult steeds tevreden zijn. Het aangewezen adres voor speciaal voor pijnloos tandtrekken en plombeeren is Bahnhofstr. 17 Telef. 117 KALDENKIRCHEN. KUNSTGEBITTENvanaf 45 gulden. Dorschmachines gladstroo-dorschmachines met opgebouwde Benzine of Electromotor Reform wanmolens. Brabanconne en Melotteploegen, Cultivators, Eggen, Zaaimachines Bietensnijders en alle Landbouwwerktuigen. Ie klas fabrikaat. Lage prijzen Gebr. Lucassen an -i| nen. j HANDELSMERK OP Telefoon 26 Eigenaar J. A. GAIJMANS, Spoorstation, VALBURG Erkend Fokstation der A. N. P. V. en der N. P. F. voor Wit Leghorn. Uitfluitend WIT LEGHORN 3000 dieren waarvan 800 fokdier°>n en Amerikaansche MAMMOUTH KALKOENEN 50 fokdieren Levert uitsluitend prima lokmateriaal, broedeieren, ééndaagskuikens. 8weeks en oudere hennen, lokhanen slachtkalkoenen. Mijn Llite Fokdieren zijn alle door bloed onderzoek vrij van pullorum bevonden Bij iedere afL eve ring gaat een certificaat dat de betrouwbaarheid v. h. geleverde garandeert Plaats Uw bestelling vooral tijdig; kan reeds nu worden op gegeven. Bezoeken worden gaarne ontvangenbij voorkeur echter niet op Zondag. Hiermede maken wij het geachte publiek van Venray en omgeving bekend dat onze waardoor wij in staat zijn U een prima BRIL direct te kunnen leveren, tegen een ZEER billijken prijs. Door verdere ontwikkeling en aanschaffing der nieuwste instrumenten en slijpmachine, kunnen wij U een accurate bediening garandeeren Reparation worden direct uitgevoerd. Brillen op recept van H.H. Doctoren. ZIE ETALAGE I Beleefd aanbevelend, Groot© Straat Telefoon 52 VENRAY. SPREEKUREN aan de grens Kaldenkirchen (onmiddellijk naast Zoll ambt, rechts) DINSDAG en DONDERDAG van 2—5 uur. Alle overige dagen en uren na voorafgaand bericht of afspraak Inlichtingen, prijzen, afspraken, boodschappen, reparaties NAS- SAUSTRAAT, VENLO (Origineele .VLEESCHAUWER" en «REFORM") levert onder garantie van duurzaamheid TELEFOON 57 voor alle soorten met garantie soortechtheid is voor het iakoopen Uwer MEUBELEN is ontegenzeggelijk STEEDS GROOTE VOORRAAD IN als Kleerkasten, Keukenkasten, Buffetten, Ledikanten met Matrassen, Waschtafels. Nachttafels, compleete Slaapkamers Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Leuningstoelen, Rietstoelen Wiegen, Theekasten, Kapstokken enz. VRAAGT PRIJS van onze BALATUM-vloerbedekking I Minzaam aanbevelend, voor Handel, Landbouw en Industrie. Patersstraat VENRAY Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in als Kleerkasten, Olazenkasten, Buffetten, Tafels, Ledikanten met Matrassen, Kapok-, Wol- en Alpengras-bedden Reuzen voorraad Stoelen en Leuningstoelen aan zeer lape prijzen. Spieoels, Schilderijen, Kapstokken, Theekasten. Bloemtafels. Inlijsten van Portretten en Schilderijen. Ruime keuze Coeos Tapijt en Looper, beneden elke concurrentie. Beleefd aanbevelend. Wenscht U een betrouwbaar BILLARD van langen levensduur met de fijnste speeltafel? Deze bekomt U alleen door hel aanschaffen van een Toulet. 0 Gemakkelijke Betalingscondities. 0 Vraagt prijs en reizigersbezoek zonder verplichting bij de Importrice Aalsterweg 90 EINnnOVEN Telef. 672 Alles nieuw voor het voorjaar Nergens zulke uitgebreide sorteering Massief SLAAPKAMERS met sp egelkast, alles wit marmer, tafel en 2 stoelen f 165 en hooger. Verder geschilderde Slaapkamers naar keuze. WOONKAMER- en SALONMEUBELEN als buffetten, garnituur in leer en moquetten. Eiken schuif- en kruis-TAFELS enz. LEDIKANTEN. WASCHKASTEN, TAFELS en NACHTKASTEN in groote vérscheideDheid. Alle soorten MATRASSEN, ook de prima dubbel gevlochten Staaldraadmatras op ijzeren beugels, prijs f 14.— Speciale aanbieding prima ijzeren KINDERLEDI- KA.NTEN, wit gelakt met koperen veisiering vanaf f 7 50 Enorme sorteering STOELEN met hout, riet, leer of moquetteritting. Reuzenvoorraad in Alpengras, Wollen on Kapok BEDDEN, welke niet anders als met eerste kwaliteitj ava-kapok gevuld zijn. Vraagt vooral de prijzen onzer prima Bedden welke allen 3-deelig met schuine peluw zyn. Aangekomen de nieuwste dessins in BALATUM aan de goedkoopste prijzen, Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 35. VENRAY SPREEKUREN in Café Ropertz aan de grens Venlo Kaldenhet ken Dinsdags 95 uur. Donderdags 95 uur, Zaterdags 912 uur Alle overige dagen Kaldenkirchen 9— 7 uur, Zaterdagsmidd. tot 6 uur Bewijs van Nederlanderschap is voldoende met reiniging ALLE SOORTEN aan concurreerende prijzen. worden degelijk en netjes uitge* voerd. Aanbevelend, MAASHEESCHE WEG. zes en vierkant; Vlechtwerk, gladde draad, draadnagels, kram* men, afrasteringpalen en hekken, houten en ijzeren gierpompen en vaten, wendelploegen, Bscharige ploegen, eggen, cultivatoren, elect, en handkracht waschmachines enz Smederij leunen.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 8