I „St. Mis" Togen Orlop i giiterijartikelea s, Mr. ïan km Vlechtwerk en Puntdraad J. POELS-JANSSEN A. H. de Eaen CHEVROLET J. DERKSEN Venray i Drogisterij „Ce Yijsel" Jos. Casters-ölfers. PVENDINE Fotografie Schoolstraat Venray M. OOSTERS, Drogist»rij, Venray Inlijsten A. B. DE HAEN De nieuwe Chevrolet 1928 FR. P. JANSSEN Schoenen. spreekuur te Venray Tegen den Hoest lechtwerk. Puntdraad, gladden draad, Groote Straat vaerveü Foto-artikelen. Stempels Nederlandsche landbouwtaak Voor sterke Carosserièti JohSassenSchoolstraat De oude prijzen zijn gehandhaafdI CHEVROLET AUTOMOBIELEN Vraag' billijk tarief G. W. MUSEENS J. Kessels, F. Sijbers-Poels C. P. Ilockx Aan de Huisvrouwen kruideniers- en koloniale warenbroodkoek beschuit en banket P. 0OEDEMAECKERS, Henseniuspl. 6 Wij bieden I) ruime keuze in Paterslaan 3 unnen nieuwe leerlingen ePl®>rden. 348 ^'"kgere school volledig door- ope 9*m en met 9 April bij *t 00Hchool WIJNHOVEN beschermt FORMAMINT vierkant en zeskant krammen en nagels ectiotor en voor handkracht Iruaat 16 tod Ule soorten Foto's Vergroo tingen en Olieverfportretten van schilderijen portretlen enz Bezoekt ons atelier. incasseering der kwitanHe's der tweede uitkeering v.d Hanzebank. Bijkantoor VENRAY. EL. FROOMMaassen, Venray levert alle soorten UURWERKEN Prima gegalvaniseerd gegloeid en gegalv. IJzerdraad IJzeren PALEN. Het bekende adres en het betrouwbare adres tl EI MPS Henseniusplein VENRAY Alle soorten oude Negen WIJNEN Handel in Ijzerwaren HU HBH WIJ maken met U proefritten H^H WÈÈMk. Assurantiën, W erkechoenen Beenkappen f 3 00. Bruinkool-briketten, fc^tukkolen, Vetuootjes en Anthraciet Tandarts. Venlo eiken Woensdag JJ is voor Vcuray en omstreken het aangewez-n adres voor Likeuren, Oude Klare, Wijnen en Limonades. Behangselpapieren vanaf 5 ct. per rol. Voor de as. Eerste H. COMMUNiE ^bnray. Mentholbonbons, Thijmsiroop, Borstsiroop, Abdijsiroop, Sirop Famel enz. Beleefd aanbevelend, 40 GROOTE STRAAT 12 TELEFOON No. 65 le enjoiletzeepen. Verschillende soorten Tand- indenlHaarwater, Brillantine, Kliswortelolie enz >live 5me met Oilette scheer-aparaat gratis, 'almop met een pakje Shampo gratis, le' -ne met Valet Scheer-aparaat gratis. iche Haardroger te huur. Cel,velend, rstadlectieve en daarom juist zooveel ndttnheidsverklaring ontvingen wij uit em« ontkenden, allen varkenshouders te a, hProuendlnc aan hunne varkens toe- )d sen daarmede de beste resultaten gen. jzin^, Jacob Niezing, A. Wolting, L Klooster, KI. Luten, Jans Prent, id, H. Kuik, H. de Wit, R. Bruins, Jtrgman, Jac. Wit. I! ««.rentte verkocht lo pst ken tas 2 1CJJ. k Ft. I.7S irs:B <S Co., Prinsengracht 983, AMSTERDAM 1.75 DAM B irsxdr fcvréan lagen prijs uit voorraad leverbaar. A. H. DE HA EN. htt Slolen, ij on en rj \etten. van Kg. of II minder, t ztprijsver- ïulfgd. lanhd, ONI fferil. :h»or tl *f afwerk a LLIJK VERKRIJGBAAR alle KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis ta ontbieden, zonder prijsverhoging. worden spoedig geleverd door rirma van den Munckhof. Evenals tïij de eerste uitkeering zullen wij ons gaarne weder belasten met de welke kwitantie's in den loop dezer maand aan de crediteuren zullen worden toegezonden. 44 Maasheesche weg 18. als Klokken met en zonder kim ham, Schoorsteeoklokken, Wek kers, Heeren- en Dameshorloge's, Barometers, le Klaa werk, tegen prijzen ver beneden elke concurrentie. Alle uurwerken worden onder garantie geleverd Reparatie aan alle uurwerken order garantie Groote voorraad. Lage prijzen. Aanbevelend, GROOTE STRAAT. Het GERMAAN en VULKAAN rijwiel is genoegzaam bekend En door de berijders gaarne erkend, Als solide en in gang niet te evenaren, Daarbij geen reparatie de eerste jaren. Als U bij ons dus Uw rijwiel besteld. Heeft U beslist geen spijt van Uw geld Wjj zullen het dus zeer in U waaióeeren. Als U onze zaak met een bezoek wilt vereeren. Wij zijn in alles ruim gesorteerd En houden ons gaarne aar gerecomandeerd, twa feAMmlè M telefoon so Handel in Tabak Sigaren en Sigaretten le kwaliteit Wentink Koffie e Thee Prima Cacao Bonbons. Chocolades en Suikerwerken Eïoode en witte zoere Snaansohe "Wijnen voor Bruiloft- n Alleenverkoop der bekende Palestina Wijnen Blnedwijn door IT II Uootoren aanbevolen "Witte en Roode Port Rhum Punch, Limonades C P enz. van Autobussen en Vrachtauto's is het GOEDKOOPSTE ADRES te VENRAY Vraagt eerst prijsopgave alvorens elders le bestellen. Het is in Uw eigen voordeel Het meest gesorteerde magazijn Catim 111 rvor» van wit en zwart geëmailleerde JE OmUlZdl in bekende prima kwaliteit en afwerking Alle fornuizen met 8 groote kookgeteu. Concurmerende prijzen met zes remmen (dus afzonderlijk werkende handrem) 35 P.K. motor met de allermodernste constructie, zelf schokbrekende veeren, langer, comfortabeler, is GEARRIVEERD! zonder eenige verplichting. U behoeft niet te wachten, hij wordt nu reeds geleverd niet alleen hier aan de epits, zelfs in DE i autostad der wereld DETROIT. Hier volgen de officieele gegevens over de afgeleverde wagens in Januari 1928: In Detroit DE automobiclatad van Amerika werden 1928 de navolgende wagens verkocht 812 volgena officieele gegevens in Jan. CHEVROLET HUDSON ESSEX OAKLAND PONTIAC 345 BUICK 222 CHRYSLER 150 WILLYS KNIGHT- WHIPPET 148 STUDEBAKER ERSKINE 129 FORD 126 DODGE 99 HUPMOBILE 99 CADILLAC LA SALLE 58 PACKARD 47 OLDSMOBILE 44 NASH 44 GRAHAM PAIGNE 36 MARMON 23 REO 15 STAR 11 LINCOLN 6 CHANDLER 3 JORDAN 3 PEERLESS 3 TELEFOON 35 2207 I voor Levensverzekering Ongevallen verzekering Stormschade Brandverzekering Hagelverzekering Maasheesche weg 8, Venray. Belastingzaken, Kadastrale Zaken. Koop- en Huur contracten, enz. Schoolstraat 14. Waterdichte vetleeren eigengemaakt handwerk f 6.50, Verder alle soorten Schoen werk aan prijzen beneden elke concurrentie. Aanbevelend, OOSTRUM voorm. van half 9 tot 11 uur te" huize van den Heer W. Janssen Michels, Patersatraat. Door de Coöperatie 8tPetrus Bonden" te steunen en sterk te makenmaakt oii de toekomst uwer kinderen roosklnriger Als goede hulsmoeders dient gij daarom uwe waren van de Coöperatie te betrekken. Levert uitsluitend le kwaliteit aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Drogerijen, Chemicaliën, Specerijen, minerale en medicinale wateren. Artikelen voor Ziekenverpleging. Hebt gij zwakke kinderen, gebruikt dan onze scheikundig on derzochte en met stoom gezuiverde Berger Levertraan. Hopende door vakkundige bediening de gunet ven 't publiek te verwerven, Beleefd eenbevelend, M.R OEDEMA EC KERS, apoih'ker-ass prima Bussenverf in alle moderne kleuren, busjes Vernis en Vloerlakverf, Meubel- en Vloerboenwas. Alle PO ETSRENOOWGD HEDEN, alle soorten PORCE LEIN, Koffie- Thee en Et tserviesen. Porcelein voordeelig te huur voor bruiloften en andere feestelijkheden. mooie so'tearing Kerkboeken, Rozenkransen, Communie plaatjes enz Alles aan zeer lage prjj en Minzaam aanbevelend.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 7