Billard Toulet II H. OUDENHOVEN u Het voorjaar nadert J. POELS-JANSSEN Lister motoren M. Vennekens Telefoon 6L Fotografie Foto-artikelen. OVALINE, F. Sijbers- Pools. G. L. Verbeek FR. P. JANSSEN Schoenen. J. Kessels, kunstmest spreekuur te Venray ODD EN VERTROUWD ADRES GEBRs.SEUREN kweekerijen MAX WOLF, N. V. „H0LLANDIA", Venlo N. V. TEREENIGDE SWALMERI DAKPANNES FABRIEKEN ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK AANNEMER - BOUWMATERIALEN G. W. MUSKENS ELECTRICITEIT Kunstmoeders SCHOENWERK Reparatiën JOS. HENDRIKX Wie zaait maait Vraagt billijk tarief ir Wed. P. van Gerven P. J. LINGERS C. P. Rockx Puntdraad Friss nieuwe Meubelen Hub. Ousters Giervaten, Gierpompen, Bietensnijders OPRUIMING Behangselpapier FR. SCHAEFFERS Patersstraat 14 HET ADRES voor F VAN KFWF1 DeBtist'VENL0 alle soorten Dakpannen oplakken en nikkelen Breeddorschmachines tandheelkundige behandeling W.GBIES, Fr act Jsatiit Alle soorten Foto's, Vergrootingen en Olieverf-portretten Gratis onderricht aan amateurs. Bezoekt ons atelier. Bruinkool-briketten, Stukkolen, Vetnootjes en Anthraciet Gebr- Lucassen, Leunen Alle soorten 1ST. BEKKERS A. Derks, Kruisstraat 16 Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Houthandel r W erkschoenen Beenkappen f 3.00. STEENKOLEN en BRIKETTEN Tandarts. Venlo eiken Woensdag Gebr. Lucassen FRUITBOOIVIEN en PLANTEN Lottum, Telefoon 4 Telef.23. VEGHEL Zakkenfabriek Levert alle soorten Zakken en Balen Zandzakken voor dijkversterking en waterkeering. Slakkenmeelzakjes worden tegen de hoogste prijzen ingekocht. Groote voorraad Concurreerende prijzen Landbouwwerktuigenhandel. Zie Etalage li lllll lYUUDULIj Nassaustr. 3 b.h. Postkantoor N. V. Handelsmaatschappij «EINDHOVEN" SWALMEN, Telef. 521. Eerste Venraysche Vraagt eerst onze prijzen I alvorens elders te koopen NU is het den tijd. Ze worden dan ALS NIEUW GERMAAN Rijwielen Assurantiën, Dorschmachines gladstroo-dorschmachines met opgebouwde Benzine of Electromotor Reform wanmolens. Brabanconne en Meiotteploegen, Cultivators, Eg,'gen, Zaaimachines Bietensnijders en alle Landbouwwerktuigen. Ie klas fabrikaat. Lage prijzen Bahnhofstr. 17 Telef. 117 KALDENKIRCHEN. KUNSTGEBITTEN, vanaf 45 gulden. EL FROOMMaassen, Venray VERKRIJGBAAR alle KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden, zonder prijsverhooging. de goede kechelgtans, is en gros verkrijgbaar bij Bar- tels—Maas, Michel Winters en Fa. Jos. Stoot te Venlo en Jan Verbruggen te Mill. van 150 en 300 kuikens, voeder bakken, drinkemmers en fonteineu voor kippen en kuikens. Smederij. aan concurreerende prijzen. rorden degelijk en netjes uitge roerd. Aanbevelend, MAASHEESCHE WEG. Tuin- en Landbouwzaden, nieuwste soort Koolraap Batavo hetwelk verleden jaar best heeft voldaan. Alsook TEUTONIA v./b. Barres Moringia's v.b. Eckendorfers Gras- en Klaverzaden voorblijvende weide, welke ik de laatste jaren doeltreffend weet samen te stellen en op goedkoopste wijze. SERRADELLAzaad extra gereinigd Beleefd aanbevelend. Groote Straat 34 beveelt zich aan voor het maken van tchoenen en alle voorkomend reparatiewerk NETJES en BILLIJK Hoenderstraat 6 VENRAY Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Greenen. Carbolineum en Asphaltpapier. Alles aan concurreerende prijzen. voor Levensverzekering Ongevallen- verzekering Stormschade Brandverzekering Hagelverzekering Maasheesche weg 3, Venray. A nthraciet Mager Stukkolen Vetnootjes, Union en Carishorg Briketten. Bij afname van 1000 Kg. of meer 10 cf. per 100 Kg. minder. Alles wordt zonder prijsver hooging aan huis bezorgd. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel. Waterdichte vetieeren eigengemaakt handwerk f 6.50, Verder alle soorten Schoen werk aan prijzen beneden elke concurrentie. Aanbevelend, OOSTRUM. Alle soorten steeds verkrijgbaar. aan verminderde prijzen. Op verlangen aan huis be zorgd zonder prijsverhooging. 32 Beleefd aanbevelend, GASSTRAAT. voorm. van half 9 tot 11 uur te™ huize van den Heer W.Janssen Michels, Patersstraat. zes en vierkant; Vlechtwerk, gladde draad, draadnagels, kram men, afrasteringpalen en hekken, houten en ijzeren gierpompen en vaten, wendelploegen, 3scharige ploegen, eggen, cultivatoren, elect, en handkracht waschmachines enz Smederij LEUNEN. Alles nieuw voor het voorjaar. Nergens zulke uitgebreide sorteering. Massief SLAAPKAMERS met sp:egelkagt, alles wit marmer, tafel en 2 stoelen f 165 en hooger. Verder geschilderde Slaapkamers naar keuze. WOONKAMER- en SALONMEUBELEN als buffetten, garnituur in leer en moquetten. Eiken schuif- en kruis-TAFELS enz. LEDIKANTEN, WASCHKASTEN, TAFELS en NACHTKASTEN in groote vérscheideDheld. Alle soorten MATRASSEN, ook de prima dubbel gevlochten Staaldraadmatras op ijzeren beugels, prijs f 14.— Speciale aanbieding prima ijzeren KINDERLEGI - KANTEN, wit gelakt met koperen vei siering vanaf f 7 50 Enorme sorteering STOELEN met hout, riet, leer of moquettezitting. Reuzenvoorraad in Alpengras, Wollen en Kapok BEDDEN, welke niet anders als met eerste kwaliteit J ava-kapok gevuld zijn. Vraagt vooral de prijzen onzer prima Bedden welke allen 3-deelig met schuine peluw zijn. Aangekomen de nieuwste dessins in BALATUM aan de goedkoopste prijzen, Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 35. VENRAY voor alle soorten met garantie soortechtheid is voor Handel, Landbouw en Industrie. (Origineels .VLEESCHAUWER" en .REFORM") KruiwagensKunstmeststrooiers enz. pijnloos trekken, plombeeren, Kunsttanden goudkroon en brugwerk, veranderen van niet passende gebitten, is SPREEKUREN aan de grens Kaldenkirchen (onmiddellijk naast Zoll ambt, rechts) DINSDAG en DONDERDAG van 2—5 uur. Alle overige dagen en uren na voorafgaand bericht of afspraak. Inlichtingen, prijzen, afspraken, boodschappen, reparaties NAS- SAUSTRAAT, VENLO Weascht U een betrouwbaar BILLARD van langen levensduur met de fijnste speeltafel Deze bekomt U alleen door het aanschaffen van een Toulet. BI Gemakkelijke Betalingscondities. H Vraagt prijs en reizigersbezoek zonder verplichting bij de Importrice Aalsterweg 90 EINDHOVEN Telef. 672 levert onder garantie van duurzaamheid in rood en zilverkleur. TELEFOON 57 Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in Cement, Zakkalk, Qips, Vloeren Wandtegels, Dakpannen, Asbest-golfplaten enz. enz. Laat NU Uw rijwiel Cqncurreerande prijzen. Prima afwerking. GROOTE STRAAT. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huur contracten, enz. Schoolstraat 14. met reiniging Het aangewezen adres voor speciaal voor pijnloos tandtrekken en plombeeren is SPREEKUREN in Café Ropertx aan de grens Venlo Kaldenkei ken Dinsdags 95 uur, Donderdags 9—5 uur Zaterdags 912 uur Alle overige dagen Kaldenkirchen 9— 7 uur, Zaterdagsmidd. lot 6 uur Bewijs van Nederlanderschap is voldoende AANLEG «an electrische licht- en krachtinstallatie's en UIT BREIDING van bestaande leidingen tegen scherp concurreerende prijzen. Vraagtprijs, zonder verplichting. Bekend met de voorschrif ten door de Stroomverkoopmaatschappij voorgeschreven Voor degelijk werk wordt ingestaan. Electr. WASCHMACHINES f 90.— Maaaheeache weg 18.

Peel en Maas | 1928 | | pagina 8