prima Kluit- en Landbouwkalk BOEEEN - BOEEEN Jos. CisMr, AUTOMOBIELEN I I J. vol» A. H. Martens 1 11 A. H. de Baen F. H. van Enckevort. H. W. VAN AARSSEN Stempels ÖMs: JSNTTEEK Verhuren v. Vrachtauto's r LUXE-AUTO'S ft.-KUFttS, Vsnmy LEESBOEKEN voor Jongens en Meisjes. Firma, van den Munckhof J KB MPS Henseniusplein VENRAY Paterslaan 3 DODGE-BROTHERS EÜFE1B Stoom-Timmerfabriek. Beuwmaterialea. .si. Drogisterij „De Vijzel" P. HOEDEMAEGKERS, Henseninspl. 6 Phoenix Cementwaren-Souwmaterialen Een vertrouwd adres Groote Straat 13 P. Maessen. PAAI ES wenscht U mooi helder WASCUGOED Dit is zeker Hier is uw adres jBALATUM" vloerbedekking Aan de Huisvrouwen kruideniers- en koloniale warenbrood,, koek beschuit en banket OOSTRUMVenray Wij hebben geregeld in voorraad aan zeer scherp concurreerende prijzen. ■I BOEKBINDERIJ H Vakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. H.CAMKS voor Verhuizingen en Transporten. van 12 tot 30 personen. poetsen met OVALINE Ontvangen reuzensorteering Alle soorten oude belegen WIJNEN PLUIMYEEBEDRIJF «SCHOONDERLOGT BLST (Betuwe) ATTENTIE ATTENTIE in Huishoudelijke-, Luxe- en Poets artikelen. VENRAY Wij hebben steeds groote voorraad eigengemaakte MEUBELEN zeer goedkoop Y E N R A Y. Steeds in voorraad alle is voor Vcuray en omstreken het aangewezen adres voor Likeuren, Oude Klare, Wijnen en Limonades. i de acht niet uige dat rond daat den igen islid van ang ffier ook f 40 nge aart in de die het den be- m. ada b te •ing emt zijn ten, der ling be leid de bij ven aan van dus ïwd 102 den 34 5 n ge- eer lier ing ?rd, óór is. ct. Oct ïjn D00 .50 i.50 oer .30 ing en U er- er eel Telefoon 501 Dit yooral ten gerieve van hen die iets aan 't station te leveren hebben Aanbevelend, 80 voor het inkoopen Uwer MEUBELEN is ontegenzeggelijk STEEDS GROOTE VOORRAAD IN als Kleerkasten, Keukenkasten, Buffetten, Ledikanten met Matrassen, Waschtafels. Nachttafels, compleete Slaapkamers Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Leuningstoelen, Rietstoelen Wiegen, Theekasten, Kapstokken enz. VRAAGT PRIJS van onze BALATUM-vloerbedekking Minzaam aanbevelend, Patersstraat VENRAY worden spoedig geleverd door Firma van den Munckhof. 9è/: Horlogerie S3 VENR7SY zendt dit dan naar de Venlosche Stoomwasscherij P. Zwambach te Vemo en JJ zult steeds tevreden zijn Aanbevelend, Henseniusplein 9 Telefoon 95 Om Uw haard, kachel en fornuis mooi te houden, moet ge deze 3 maal zwarter, bij 't halve werk. Probeert eens een doosje van een dubbeltje. VERDER: Handboek der Welsprekendheid, De kunst er goed uit te zien en jeugdig ie blijven, Plichten en vormen voor beschaafde menschen, Nieuw Compiimenteerboek, Hel Boek der Gezelschapsspelen, Schoonheid en Gezondheid, De Tip-Top Ceremoniemeester, Het Motorrijwiel en zijne behandeling, Hoe moet ik chauffeeren, ik wil mij bekwamen voor chauffeur, Ik wil mijn eigen electrisch toestel makenj De opvoeding van honden, Dammen, enz. enz. Komt zien en overtuigt U I Aanbevelend, va AM dBH Ai om telefoon so Handel in Tabak. Sigaren en Sigaretten. Ie kwaliteit Wentink Koffie en Thee Prima Cacao. Bonbons, Chocolades en Suikerwerken Roode en witte zoete Spaansche Wijnen voor Bruiloften Alleenverkoop der bekende Palestina W ijnen Bloed wijn door H H Doctoren aanbevolen Witte en Roode Port. Rhum, Punch, Limonades C P enz. HANDELSMERK OP .1» Telefoon 26 Eigenaar J. A.GAIJMANS, Spoorstation, VALBURG Erkend Fokstation der A. N. P. V. en der N. P. F. voor Wit Leghorn. Uitsluitend WIT LEGHORN 3000 dieren waarvan 800 fokdieren en Amerikaansche MAMMOÜTH KALKOENEN 50 fokdieren Levert uitsluitend prima fokmAteriaal. broed eieren, ééndaagskuikens. 8 weeks en oudere henn-n fokhanen slachtkalkoenen. Mijn Elite Fokdieren zijn alle door bloed- onder'oek vrij van pullorum bevonden Bij iedere aflevering gaat een certificaat dat de betrouwbaarheid v. h geleverde garandeert Plaats Uw bestelling vooral tijdig; kan reeds nu worden op gegeven. Bezoeken worden gaarne ontvangen; bij voorkeur echter niet op Zondag. dat U het voordeeligst koopt bij Alluminium- en Emaillewaren, Alle soorten SPEELG.OEDEREN, Glas, Verfwaren, Behangselpapieren, enz Minzaam aanbevelend. Vraagt demonstratie bij den Vertegenwoordiger Henseniusplein 9 Telefoon 95 als Kleerkasten, Glazenkasten, Buffetten, Tafels, Ledikanten met Matrassen, Kapok-, Wol- en Alpengras-bedden Reuzen voorraad Stoelen en Leuningstoelen aan zeer lage prijzen. Spiegels, Schilderijen, Kapstokken, Theekasten, Bloemtafels. Inlijsten van Portretten en Schilderijen Ruime keuze Coeos Tapijt en Looper, beneden elke concurrentie. Beleefd aanbevelend. Door de Coöperatie StPetrus Banden" te steunen en sterk te makenmaakt gij de toekomst uwer kinderen rooskleuriger A Is goede huismoeders dient gij daarom uwe waren van de Coöperatie te betrekken. Levert uitsluitend le kwaliteit aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend.. Drogerijen, Chemicaliën, Specerijen, minerale en medicinale wateren. Artikelen voor Ziekenverpleging. Hebt gij zwakke kinderen, gebruikt dan onze scheikundig on derzochte en met stoom gezuiverde Berger Levertraan. Hopende door vakkundige bediening de gunst van 't publiek te verwerven, Beleefd aanbevelend, M.HOEDEMAECKERS, apotheker-ass. doet iedereen, die bij aanschaffing eener naai machine er eene koopt met het bekende merk Deze machines hebben bewezen, dat ze zoowel voor kleermakers als mo- disten, alsook voor de huishouding in alle op«. zichten voldoen. Desniettegenstaande worden ze, ook op af betaling, aan billijke prijzen geleverd en zijn ook alle onder dooien steeds dadelijk verkrijgbaar. Aanbevelend, Steunt het Liefdewerk OUD PAPIER

Peel en Maas | 1928 | | pagina 7