Kinder wagens N.V. „Edah". Zuidvruchten L. WIJNHOVEN. f 27.50 Gez. AmSrosius etjene K" v<r. troiren aapelen aaipelen Vitrages, Allo vers, Filets L TBI1L11, Maritstraat 5 Broedeieren eetaardappelen Burgerwoning Damescosiume-Stoffen. Willem Winters Machineriën en aannemers gereedschappen. ?ls@htw@ik 2 U"rD.S.O. I-Tre[ffirs I Groesbeek 12.30 u. p. S. 0. 11 - Swolgen Behangselpapieren Voor Toeren en Mutsen Man ufactuur handel P. VAN OPBERGEN Cadeau Wollen en zijden Mantelstoffen Japonstoffen F. van Optoergon Seumée's Offok?oidtr L. WIJNHOVEN Deze week Lucifers en Maiiena RECLAME Kippenfokkers ivai ikering boDblkalf iwaiiggen bouaalkalf aaipelen Allover Allover Vitrage De Goedkoope Winke1 I- VITRAGES -I De Goedkoops Winkel P. BEERKENS, Groots Straat flioke nieuwe wouiüg Th, Pouwels, Hofstraat v. ting dboa Dorp en). a Ivelders B OP lenh haver Jouj-st Ej DIP go^eurde treld bj Cenop E3 )OP j nadragen km Doip tij (cruben Pluchette, Ribstof, Cretonne, Land- huisstof TE HUUR met grooten Tuin. Heerenmodeartikelen, Heeronconfec^ë Notaris Pluymaekers Notaris Esser Groote prijsverla ging van Venray. Chique en Apart zijn onze HOEDEN Morgen Zondag Voetbalwedstrijden Hedenavond Algemeene Vergadering van D. S. O. Prima eigengemaakte 6USSENVERF, is een speciaal adres Gemaakte Toeren, Bloemen, Linten en Kanten voorradig. reep chocolade of| groote nougatblak alle DAMESKLEEDIING naar maat. M anuf actuur h and e 1 Wederom ontvangen Gebruikt in den kalvertijd ASDA No. 1, ter afdrijving van de na geboorte en navuil bij koeien. LABORATORIUM „ASDA" Prima Roodhout Lucifers 3 pakken 18 ct Prima Amerik. Maïzena per pak 8 ct Voorradig prima Opfokvoer Sluys. Prima gemengd Kuikenzaad 10 ct. p.pd Mooie nieuwe Rozijnen met pit per pond 25 ct. Appelmoes per kilo's blik 55 ct. HERO Groenten en Vruchten in blik - a'£Wadering, den °irt a.3, zal lestuung plaa,s D4ide leden, eren de Haan, stontlaar. Opga- y.?,n n kunnen l'jk "Vvorden bij 1TUUR. I ZQ4 MAART denver 1928. etaris, UYSEN. 1 a 1| stuk, van orst. ]Chte wor men !n terugge- MBAjjstenray. ■Q. bse Industrie s 50lndustrie e i. Eein iet d gesorteerd Reijnlunen K 49 ;elfde:e koop ge- een ar larkeD. 4- ersle i en goed^met hooge f 1$ Kg. KEjHeide. oog, Germans, op :ren i, Veldstraat WiHrukske. eentij Industrie e Sta WINfl Brukske. [hshrfeulen. lout efseven. E 12 100 kilo 'T ST. Veltum. Ontvangen voor het a.s. Voorjaar de nieuwste sorteering in 90—100 cM. breed 445 32 O O 70 cM. breed 35, 20, 15 130 cM. breed HO, 82, 58, 45 Alles aan scherp concurreerende prijzen. Zie Etalage I Zie Etalage! van Witte Leghorn en Rhode Islands, prima legsters, stam Welleman en eene partij bij W. Wilms, Vlakwaterweg 6 Langstraat 16. 10 Deze week ontvangen partij in 3 moderne kleuren vanaf Wiegen, Kinderstoeltjes, Ledikantjes, Wasch- en Reis manden aan zeer lage prijzen Hofstraat 32i ONTVANGEN: 84| geheel nieuwe en prachtkeuze Voorradig aan volle stukken. Worden desverlangd naar maat geleverd, Afgepaste Gordijnen, Gordijnkatoen, Winkel gordijnen, Lancaster, Gordijnfranje en -Kanten. te VENRAY zal op Maandag 12 Maart 1928, voorm. 10 uur, op het fabrieks terrein te Venray, aan de Land weerd voor den Heer A H. Marlens, aannemer aldaar publiek verkoopen Adler vrachlaulo 3i/t ton, een locomobiel (Lanz) 16 PK. op wielen stoompomp 600 L. per uur, twop JacobsladderB, motorrijwiel J3/4 PK oliegekoeld, zoo goed als nieuw, handsteekmachine met beitels, boormachine voor ijzerwaren, drijfwerk met hoofdas en ring lagers, lengte 9 50 M tusschen drijfwerk en poeiies, diverse gegoten ijzeren ramen, gas en waterleidingbuizen en verdere ijzerwaren, 3 masten 22 M. lang voor lierstellingen, glasramen, deuren en kozijnen, afbraak kepers baddings, klossen, stutten en brandhout, diverse soorten dak pannen en tegels en wat verder te koop zal worden aangeboden. Op crediet mits borgstelling. te HORST zal op Maandag 5 Maart 1928 nam' 4 uur in café Kinderen Soberjé aan de Ma'kt te Horst, t n verzoeke van den Heer Johannes Soberjé publiek verkoopen 19 canadaboomen, 1 eik en 1 esch s'aande op de boerderij aan den Hegelsum. Verder publiek verpachten voor 3 of 6 jaren C«rca 3 Hectaren bouw- en weiland gelegen bij wachtpost 13 en 14. Vraagt onze prijzen. 315 Bezichtigt onze Etalage, zij geeft U een overzicht van onze MODELLEN Het adres voor vakkundig en billijk vervormen en als nieuw opmaken van HOEDEN. 260 Wordt deze wedstrijd gewonnen, dan is D.S.O. definitief kampioen. Allen dus op naar De Hoop Competitie le klas R.K.L.V.B. Trouwe opkomst verzoekt HET BESTUUR. met mooie bijpassende randen. Nieuwste dessins, van de goedkoopste tot de fijnste kwaliteiten FIJNE VLOERLAKKEN VERMISSEN RIPOLIN LAKKEN BEHANGLINNEN AS f'HAL'' PAPIER VER INDE N ^GFLTJES kou waterplaksel LI'M blanc fix waterverf fixol fietslakken ALLE SOORTEN GLAS Mat fcla 4 Kaïhedraalglas Gefigureerd glas Dubbel eD enkel dik glas SCHILDERSGEREED SCHAPPEN: TUBENVERF Alle soorten PENSEELEN PALETS SCHILDERSLINNEN schablonenpapier SCHABLONEN TRANSPARANTE VERF HAKMESSEM STOPMESSEN PLAMUURMESSEN DASKWASTEN DRAADTREKKERS GLACSNIJDERS PUIMSTEEN enz- GLA>PAPIER STOFFENVERF CITOCOL INGE en VOSSEKOP GLAZEN DAKPANNEN Mul 1- n *n Tuille de Nord C, LAZEN DEURPLATEN Schoonmaakartikelen SPOGEN 7.EEMEN BORSTELS CUCOSBEZEMS H*ARBEZEMS STRAATBEZEMS HANDVEGERS DWEILEN BOENWASSEN WASBEITS MEUBELVERNIS KOPERVERNIS PARAFINE AMMONIAK ZOUTZUUR CARBOLINEUM CREOLINE LYSOL enz. enz. 90 Aanbevelend, Steeds een prachtige sorteering 50 TE KOOE met 2 morgen bouwland. Adres Bureau dezer. 9 deze week bij aankoop van onderstaande 6 artikelen 1 groote doos Alba schoenpoets 18 1 doos Zebra Kachelglans 7 of Ovaline van 10 ct. 1 groot Reckit zakje blauw 6 1 pakje Wennex Chloor 6 1 busje Brasso Koperpoets 14 1 pakje Hollandsche Waschvrouw 13 ■60 Totaal voor 64 ct. Ui N 3 Ui Ui I- O O CC CD Ontvangen 't nieuwste in Eigen atelier voor de vervaardiging van o m u 2 él N m voor kuikens "van 1 tot 14 dagen en van 2 tot 8 weken. Vraagt onze speciale prijscourant. Ochtendvoer Columbia per zak 100 pond f 9.00 Ochtendvoer Ancona per zak 100 pond f 8.00 per 10 pond 95 en 85 cent. Prachtig gemengd voer per 100 pond f 6.50 Kippengrit 100 pond f 3.00, Voederkalk ppd 8 c. 10 pd. 70 ct Eerste kwaliteit Voerhavermout per 100 pond f 9.50 Kippenrijst per baaltje f 8.10 Aanbevelend, 50 Vraagt ook onze andere preparaten. De middelen zijn overal verkrijgbaar. Te VENRAY bij: P. HOEDEMAECKERS, Henaeniu8plein. Waar niet verkrijgbaar, worden actieve wederverkoopers gevraagd. Aanvragen aan 62 Fabriek van Veeartsenijmiddelen, leeuwarden. Fijne Appelsiroop p. kilo-bus 32 en 38 per emmertje 5 pond 80 per emmertje 10 pond 145 Appelmoes p. kilo-bus 40 Doperwten vanaf 40 Snijboonen vanaf 44 Puikkokende Erwten per pond Witte boonen Bruine boonen Spliterwten Blanke stokvisch Zuivere raapolie; p. liter 16 10 14 20 35 58 W\j vragen en bezorgen zonder prjjsyerhooging. 94 Aanbevelend, Bij ons steeds eerste kwaliteit en lage prijzen Mooie Pruimen per pond 18, 25. Pruimedanten 30, 36 Perziken per pond 48 Califorr.ische Peren 45 Abrikozen per pond 70 Schijfjesappelen 60 Vijgen per pond 16 Krenten 40 ct. Rozijnen zonder pit 26, 30, 38 ct. Sun Maid Rozijnen pak 40 c voor de Vasten. Jam, Appelsiroop, Vischconserven, Kaas, enz. Wjj vragen en bezorgen zonder prjjsverkooging. Aanbevelend, 72

Peel en Maas | 1928 | | pagina 3