VENliO Dames- ea ieereatleermaterij A. DE HAEN. Gebroeders LEMMENS Gabardine Demi's Overjassen. Modeartikelen Regenjassen Th. Pouwels Dik vet Spek Th. Pouwels Tricotage Stukgoederen haardenkachelskachelplaten kolenbakkenellebogen kachelpijpen en roosters N P- VENRAY Engelsche en Schotsche Stoffen voor Herfst- en Winterseizoen 0 0 EH H d> Groote voorraad Zuiver Varkensvet Ontvangen voor den Winter Groote sorteering Prima fabrikaten Lage prijzen. Diverse Winter artikelen. w- Q Heden hebben wij ontvangen de prachtige sorteering •H steenen Inmaakpotten van 1 tot 80 Liter inhoud. Gedroogde Darmen. Alle Worstkruiden. HOFSTRAAT. 11 HOFSTRAAT 10

Peel en Maas | 1925 | | pagina 6