i Cdi rustbed! Persil. H. OUDENHOVEN Lzn. Haras' W Fr. Schaejfers Voor de Winter Voor de Winfertijc Schoenwerk Hub. Ousters Firma Gebr. Jeuken Groote straat 6. venray Kleeding naar maat als in Confectie. Dat is alles TOS. HENDRIKX G. W. SIJBERS hmidera WinKeimolen k van den Beuken GRANEN EN HEEL VOEDERARTIKELEN KUNSTMESTSTOFFEN. H. W. VAN AARSSEN Tandpraxis WILHELM GRIES, Dentist goedkoopste en meest betrouwbare adres Hebt IJ Meubels noodig I Firma M. J. VOLLEBERGH Zonen Stooimwasscherij F. ZWAMBACH AannemersEigent o u wers BOUWPLANNEN BESTEKKEN 11. Oudenhoren JLzn. K.Camps Huis- en Decoratieschilder Het Boek voor Moeder en Dochter kachels, vulemmers, kolenbakken, ellebogen pijpen, kachelplaten G-ebr. Lucassen sterke vetleeren Schoenenen beenkappen Op Marktdagen koopt alle soorten Oude Couranten Assurantiën, Belastingzaken, Kadastrale zaken, Koop- en Huurcontrac ten enz. enz. 6r. W. Mushens Schoolstraat 14 Magazijnen Schoolstraat en te Oostrum. Bouwplannen, Bestek ken en Begrootingen Bouwwerk Reparatiën Wed. KESSELS, Kruisen. Grootste voorraad, Prima werk. Goedkoopste prijzen Grootste sorteering in Slaapkamers, zoowel in geschilderd als in massief eikenbout. Grootste verscheidenheid in BEDDEN HUB. OUSTERS, Stationstraat 3 BH BOEKBINDERIJ MM Vakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. blijft toch het zoowel in VENLO Nette aflevering. Billijke prijzen. Levert alle voorkomende Timmerwerken en Bouwmaterialen billijk en vlug. Verder steeds in voorraad ijzeren mest kruiwagens met gegal vaniseerde bak. gesmede glasramen kippenbakken en drinkemmers. Machine en Motorolie, Carbolineum Beleefd aanbevelend, Smederij LEUNEN Verschillende soorten vilt, wollen en kameelharen winterartikelen aan concurreerende prijzen. Aanbevelend, MAASHEESCHE WEG. standplaats Groote Markt. VENRAY aan de hoogste prijzen 10 cent per Kilo verkrijgbaar bij den Uitgever dezer Courant. VENRAY leveren aan laagste markt prijzen alle VOOR HET MAKEN van en het leveren van alle voorkomend aart scherp concurreerende prijzen beveelt zich beleefd aan Piet van Bergen BouwkundigeMaasheezerweg 39 /~\ndergeteel:ende beveelt zich beleefd aan voor het maken van ln bruin en zwart ('handwerk) worden SPOEDIG en NETJES uitgevoerd Manszolen en bakken f 2.25 Jongens idem van No 36—39 f 1.95 Dames idem f 150 Meisjes idem van No 32—35 f 1,25 Jongens idem van No 3235 f 1,25 idem van No 2831 f 1,10 idem van No 2427 f 0,85 Aanbevelend, 15 Wasschen en Strijken Boorden. Manohetten, Gordijnen enz is en blijft toch HET ADRES. Dit alles verkrijg ik door vakkennis en goede inkoopeu. Meer dan 15 verschillende modellen EIKEN BUFFETTEN vanaf 60 tot 150 gulden en hcoger met bijpassende tafels, spiegels, stoelen en fauteuils. Kleerkasten en Keukenkasten zeer groote voorraad. Meer dan 30 verschillende soorten STOELEN, prima Oirschotscbe Keukenstoelen f 2,25 per stuk. Meest gesorteeerd in Ledikanten, Tafels, Waschtafels en Nachtkastjes. 2persoons 120 hij 190 cM. Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw, met stof damast gevuld met 25 pond prima le kwal. onvermengde Java-Kapok voor f 50 Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw stof stores gevuld met zuivere India-Kapok vanaf f 30. 2persoons 120 by 190 cM Alpengras Matrassen 3deelig, met schuine peluw, stof prima stores f 18. Komt O zelf overtuigen en U zult zien dat de prijzen ver het laagste zijn. Zeegras Matrassen worden door ons niet geleverd, daar de menschen wel overtuigd zullen zijn dat Alpengras ver het beste is Aanbevelend, Patersstraat VENRAY Kunsttanden en gebitten vanaf f 1.per stuk speciaal zonder ver hemelte. Stifttanden, Kronen en Brugwerk. Repareeren van alle gebitten. Pijnloos tandtrekken f 1.Plombeeren vanaf f2. Richten van scheefstaande tanden hij kinderen. KALDENKIRCHEN Bahnhofstr. 17 Telefoon 117 Prima referenties. SPREEKUREN EL.KEN DAG van 9 tot 5 u. Dinsdags en Donderdags van 9 tot 5 uur in café ROPERTZ, direct aan de grens. Autobus tot aan de grens. Pas is niet noodig. ZONDAGS var, 11 tot 5 uur ln Café LEENEN te LINGSf ORT aan de grens te ARCEN. Groote sorteering. Soliede afwerking. Lage prijzen HEBBEN- MODEARTIKELEN ah HoedenPetten, Evg. Hemden Boorden, Dassen, Kousen, Sokken. Uitersf. concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend Vraagt dan prijzen in het Meubelmagazijn der Steeds groote voorraad complete Zit- en Slaapkamers, Kleerkasten, Glazenkasten, Ledikanten met Matrassen en Kapokbedden, Tafels, Stoelen, Leuningstoelen, Spiegels en Schilderijen, Cocostapijt en Loopers, Chinamatten. Gangmatten, Extra fijne Boenwas, Koperen Gordijnroeden enz. enz. Gemakkelijke verzending per vrachtauto. - mF'Akwmm daarom klaagt Gij ook over de „dure wasch" en valt het wasschen U zoo zwaar. Ge kunt 't veel goedkooper en gemakkelijker hebben, want er is 'n eenvoudiger en pret tiger manier van wasschen dan dat zware handwerk met waschbord en boender. Gebruikt alléén Lost in 2 V, a 3 emmers koud water een pakje Persil op, doet de vuile wasch erin en brengt dat langzaam aan de kook. Na een kwartier koken wordt de wasch flink uitge spoeld eerst in warm en dan in koud water. om een heldere en frischriekende wasch te verkrijgen als nooit te voren. Hebt ge geen gelegenheid om de wasch te koken, zet ze dan 's avonds in een zoo heet mogelijk Persil-sop en laat het zoo tot 's morgens staan; daarna eerst in warm en dan in koud water na spoelen! Persil bevat geen chloor of andere nadee- lige bestanddeelen, zoodat ge van een ge heel onschadelijke behandeling van Uw waschgoed zeker kunt zijn. F.brtk.me Eeniee Importeurs: Henkei Cie., A. G. E. Ostermann Co., Düsseidorf. Amsterdam. alvorens elders te koopen. eerst prijsvragen bij is in Uw eigen belang. Steeds voorradig Hout. Gips, Kalk, Grèsbuizen, Pannen, Tegels, Plavuizen, Dijckerhoft cement en andere soorten. concurreerende prijzen. Aanbevelend, Machinale Houtbewerking. Telefoon 57 9q/\ Horlogerie 32 "VJENRtV^ 'X/Zvor- - JY/fóeA- PatersstraatVenray isjverkrijgbaar in den Boekhandel van Firma van den Munckhof, Venray.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 4