C.R.E.S. Schoenen MANTELS Voorf l.pen A. H. d Kachels Fori Spreekuren te WIMMY Inmaakpotten Fotografie- zijn steeds de beste- prachtcollectie MANTELS voor Dames, Meisjes en Kinderen. P. VAN OPBERGEN Frzn. is gereed extra korting moestonnen, spekkuipen giertonnen Goedkoope Winkel J. Coenen-Houtackers alle Foto-artikelen. H, Smits, Meubelmaker Fotografisch atelier Fr. Sijbers-Poels W. Swaghoven, Maasheezerweg No 15 Jan E. Poels-Janssen of Jos Phoenix en Teutonia Naaimachines Wegens vergevorderd Seizoen v. Delfts Kinderwagens Wiegen, Kindei luiermanden, hobb ronde en vierkante it Gemengd Nieuws. Dr. A. IMKAMP en C. P. ROCKX Spreekuur te Venray Maandag 12 October Alle soorten Foto's, Vergrootingen en Olieverf-portretten Gratis onderricht aan amateurs. Bezoekt ons atelier. levert alle Meubelen, FRANS LINDERS Jr. De wereldberoemde Zeer solied Waterdicht. op te ruimen 300 Petten en zwarte Vilthoeden Nieuwste modellen Zeer voordeelige prijzen Manufactuurhandel zeer fraaie sorteerh goedkoopste tot s chique model Speciale sorteering in Vervormen en opmaken tegen kunt TJ reeds eigenaar worde Hollandsch Rijwiel Vulkaaip Vraagt inlichtingen bi) beste Naaimachine Hofstraat 12 :i Ontvangen voor hett een groote parti Prima fabrikaat. J. Coenen-Houï Ingekomen en vertrokken personen in September. INGEKOMEN C. E. H. Stevens, kloosterz. St. Anna- laan 5, van Gent; Th. A.Janssen, ver pleger Stationsweg 14, van Heteren A. de Gilder, broeder Stationsw. 14, v. Gent; R. A. Vermeulen, broeder id. van Gent; W. J. A. van Hoof, verple ger id., van SambeekP. A. B. van Kempen, broeder id., van Gent; Th.L. C. Hoex, pensionaire Eindstraat 10, van Maastricht; C. M. Neyzen, id. v. Delft; M. A. A. P. Stam, id. van Teteringen; A. M. Raymakers, id. van Veldhoven J. Th. R. M. van Dooren, id. v. Tilburg A. L. M. Bruinsma. id. van Bolsward; F. van Rosmalen, dienstknecht Veulen H 40, van VenloE. W. v d Bisen, dienstbode Maash. weg 4, van Bergen W. E. van Heeswijk, dienstbode L 29, van VeghelJ. B. Heling, schilder Molenhofweg 1, van AstenTh A. Appelhof, dienstkn. I 65a, van Schaijk; M. Lenssen, z. ber. Langstraat 50, van VenloW. Hubers, landbouwer Yssel- steyn, van Amerika Th. A. M. Gerrits, verpleegster St.Annalaan 5, v.Nijmegen; M. A. W. Stumpel, pensionaire, Eind straat 10, van Leiden; G. H. M. Vuyl- steke, id. van Rotterdam; J. J.L.Tim, mer, id. van Utrecht; C. H. M. Smit. id, van HeemstedeC. A. Haak, id, van Rotterdam G. J. A. Vermeulen; Hoofd d. school Ysselsteyn, v. Tegelen A. G. W. M. van Opbergen, Masush- weg 8, van RoermondJ. C. Jacobs, dienstbode Hofstraat 12, van Venlo P. J. A. M. Poels, Hofstraat 14, van TournaiW. C. A. de Jongh, Stations weg 47, van BelgiëA. G. van den Berg, Leunsche weg 1, van Weert L. H. H. Verschueren, id. van Megen E. M. Donders, pensionaire Eindstraat 10, van ArnhemA M. A. Vrijmoed, id. van Rotterdam W. J. P. Litjens, dienstbode H 39, van HorstJ. H. van Galen, chauffeur Mersel. weg 2, van Someren A. H. van Vlerken, id. van Weert; J. Th. H. Wismans, M 40, van Tilburg; P. C. Thielen, metselaar Broekweg 3, van OplooA. J. Beer- kens, dienstbode Maash. weg 41, van DeurneC. M. Michels, kloosterzuster Eindstraat 10, van Renkum A. G. M Schillemans en E. C. M. Schillemans, pensionaires Eindstraat 10, van Amster dam J. H. Peeters en gezin, timmer man Heuvelstraat 3, van Helmond J. Th. M. Coenders, pens. Eindstr. 10, van GendtM. E. Theunissen, vicarius Leunsche weg 1, van Vorden L. Thie bosch, Leeuwstraal 1, van Helmond H. J. Rutten, dienstbode Oirlo, van Horst. VERTROKKEN J. B.M. Schevikhoven, religieuse naar Renkum J. H. Everts, student, naar Gemert; W. M L. Peters, id naar id H. Lichteveld, rijwielhersteller, n. Rheinberg (D,); N. Min, naar Boxtel, Breukelschebrug 594 F. Roos, broeder naar NoordwijkerhoutM. A. Rutten, dienstbode, naar Maashees B 68P. J. Künen, z. ber. naar Sittard M. G. A. Litjens, id naar id; J. P. H. Clooster- man naar Nijmegen, Brederostr. 97 P. J. H. Lenssen, dienstkn. n Meerlo; A. M. Janssen, dienstbode n Venlo, Veldensche weg C. Ellerbeck, kloos terz. naar Renkum J. Verrijdt naar UdenH. Meyer naar Hengelo; E. H. Camps naar ValkenburgA Poels n. Eindhoven, RechtestraatG. Komman, verpleegster naar VughtC. Baaien naar Delft, Noordeinde 12; A. J. t. Janssen naar Kerkrade, Prins Hendrik straat 10H. Kuppens, verpleegster, naar Overasselt A 42J. Tilburgs, id naar Eindhoven, Begijnhof 14; G. M. Vermeulen, dienstbode naar Deurne, Stationsstraat; J. W. Michels, id naar Sambeek; W. Kateman, bakker naar Venlo, Tegelsche wegP. J. Clephas, schoenmaker naar Rath; M. J. H. J. Poels naar TournaiM. J. Verdonck, schilder naar Belfeld C. C. M. Rem men, R K Priester naar Bleijerheide; W. H. A. Hazebroek, id naar Weert J. M. H. Nieuwkamer, id n Kruiningen W. C. A. de Jongh naar Vught; J. H A. v d Broek, kleermaker naar Eind hoven A. J. Krebbers, dienstbode n BergenW. Muller, coiffeur naar Reuver; A. Peeterse, verpleegster naar Eecloo'J. Knape en gezin, Postdirect naar HellevoetsluisL. v d Geyn, broeder naar Maastricht; A. van Meyel naar Echt; L. Biesmans, slager naar ZandvoortC. Mesters, pensionaire n. Tegelen A. van de Laar, opperman naar Horst; L. Klomp, verpleger naar Noordwijkerhout; M. Karsmakers, overste naar id; G. P. Maassen, bakker naar Eist; A. J. M. Gossens n. Eind hoven, EikenburgG. H. Keltjens, dienstbode naar ArcenL. H. Maessen landbouwer naar Horst; P. Cremers, dienstbode naar Eindhoven, Vestdijk 18; J. Strutjens, verpleger n. Rotterdam. Een jongen aan liet ball on touw. Een sensationeele luchtreis. De luchtschipper Van Potlum steeg Zaterdagmiddag, ter gelegenheid van de 3 October-feesten met zijn ballon te Leiden op. Even na de opstijging ge raakte een 12-jarige jongen, die onder de toeschouwers stond, in een lus van het ankertouw. Dadelijk werd hij van den grond gelicht. De jongen hield zich goed vast, hoe wel de ballon snel de lucht in ging. Van Potlum bemerkte gelukkig het voorgevallene, en nam dadelijk maat regelen om te dalen. Dit geschiedde eerst achter het slation van den Heeren dat het niet goed van hem was te zwijgen, ingeval hij iets wist. Wordt vervolgd. singeV wan^nïjibèvönd zich eerst boven de huizen. Daar kwam de jongen, Evert Magnier geheeten, behouden op de aarde terug Hij was door enkele slooten getrokken en kletsnat. Letsel had hij niet bekomen. Alleen had hij een gezwollen arm door het touw. De »Tel." heeft den heer Pottum aan wiens rustig beleid en zuivere bereke ning het hoofdzakelijk te danken is, dat de jongen er heelhuids is afgeko men, naar zijn impressies eu meening gevraagd... Hoe merkte u, dat de jongen er aan liing. Het ging bij het opstijgen dan zoo zei hij... Omdat we tusschen de huizen waren, moesten we heel snel stijgen om daarvan vrij te komen. Dat gaat dan met een snelle vaart. Op een paar honderd meter wilde ik mijn reclames uitwerpen, wat ik gewoonlijk doe... En ineens zie ik wat onder aan de mand hangen. Ik dacht een pop. Ze halen wel eens meer grapjes uit. Dus dacht ik niet anders als dat het een pop was. Maar ineens zag ik, dat die een schei ding in zijn haar had. Eigenlijk ge loofde ik het nog niet. En ik zei tegen me passagiers... kijk eens wat een leuke scheiding die pop in zijn haren heeft... Maar dan zag ik ineens, dat het een kind was. Hou je vast, hou je vastl brulde ik omlaag. De jongen zei wat terug, maar van laag naar hoog, kan je niets verstaan. Ik zag, dat hij knikte... Mijn eerste gedachte was... daleh... dalen 1 Maar ik was ai vijfhonderd meter hoog en boven de stad. Gewoonlijk schiet je eerst tweeduizend meter de lucht in... Zoo wil het publiek. Dat wil de ballon als een voetballetje zien, dan is het tevre den. De jongen hing zoowat veertig meter beneden ons, draaiende aan het touw... Hou je goed vast, brulde ik nog eens, terwijl ik de klep opentrok. Ik zag, dat de jongen kalm was. Op 500 meter had ik de stijgkracht bedwongen. Eerst moest 'ik boven de huizen weg. Al gelooft het publiek het niet, we hebben een vrije ballon evenzeer in onze hand als een vliegmachine. Men kan er sneller mee dalen. Een vrije ballon is absoluut bestuurbaar binnen de richting van den wind. Het is alles een ballastkweslie. Ik koos dus onmid dellijk van uit de lucht de plaats van landing, buiten de stad. Dat was uiterst moeilijk. Er was een spoorbaan, met telefoondraden, waar tegen de jongen te pletter-zou slaan, verder was er een groot water. Ik gat dadelijk het gewone bevel aan de passagiers, als er gedaald wordt... Allemaal zitten... we dalen 1 Ik liet gas ontsnappen zooveel noodig was. En we daalden onmiddellijk heel snel. Maar ik moest alles probeeren, om den jon gen te redden en daarom de ballon precies in de hand te houden. Met die snelheid mochten we den grond niet raken. En dan nog iets. De jongen hing aan het touw, waarlangs het anker glijden moest, dat aan de mand hangt. Werpen we het anker uit, dan glijdt dit langs het loshangende touw, middels een lus, blijft achter de dikke knoop aan het einde hangen en haakt zich vast. Als ik nu het anker uitwierp, dan verpletterde ik den jongen er mee, die bij de knoop hing. Er was dus maar een middel, waar toe ik onmiddellijk besluiten moest... Eerst het touw laten slepen... en dan het anker uitwerpen zoodat het half weg het touw ergens in een slootberm zou vasthaken. Dan zou de jongen gered kunnen zijn. En er bleef ook geen tijd over om veel na te denken... Een 'paar honderd meter verder lag reeds de spoorbaan. Als ik daar den jongen overheen sleepte... was hij dood. Dus nog een snelle daling boven een aard appelveld.... De jongen raakte den grond. Ik hoopte, dat hij los zou laten, maar hij scheen vast aan het touw.te zitten, viel, holde weer even mee, werd wéér gesleept. Toen hing het touw ver ge noeg over den grond, om het anker te durven werpen, zonder hem te raken. Het haakte halfweg het touw vast. Eenige toeschouwers in het veld gre pen het. Ik ruk de scheurbaan open. De jongen was gered... en... wilde aan den haal gaan. Wij zijn hoogsten drie a vier minuten in de lucht geweest... De jongen heeft zijn tegenwoordigheid van geest geen oogenblik verloren... dat was kranig. Wat kan de oorzaak zijn geweest, dat hij werd meegesleurd. z.ooals mijn vrouw het u al ver telde... de jongen moet speels naar het over het publiek slepende louw hebben gegrepen. Eigenlijk is de schuld aan die politie-agenten, die er bij stonden. Ik heb ze herhaaldelijk gevraagd, het publiek weg te houden... het te waar schuwen,. dat niemand het touw zou grijpen, maar die stonden er maar ge woon bij, alsof dat buiten hen om ging. Mijn vrouw heeft het toen nog toege schreeuwd... niet aan het louw pakken 1 Want dat sleept door zijn zwaarte rustig mee omhoog. Doordat hij er naar pakte... moet het zich om zijn arm hebben geknoopt. Mijn gedachte is nog even geweest, te trachten, hem binnen de mand te halen. Als het een man was, had ik het geprobeerd... maar ik vreesde, dat de jongen bij het trekken over de mand los zou laten, en durfde dat met den jongen niet aan. Bovendien wist ik, dat het om enkele minuten ging. Het is nog eens gebeurd Ook met een jongen... Dat was in 1845 in Parijs. In de oudste editie van het Boek der Uitvindingen vindt u er een houtsnede van. Daar lag het touw languit op den grond. - Toen hing men het anker er nog achteraan Er was nog niemand ïnoa bailoruTTeballon slaat Tos Het wegschietende anker grijpt een kind, sleurt hel mee de lucht in. Een onbe mande ballon. Tegen den avond is de ballon vanzelf gedaald. En ook daar was het kind ongedeerd. Er komen steeds meer menschen... we nemen afscheid. Een vliegongeluk op Schiphol. De vlieger Hess gedood. Op het vliegveld Schiphol bij Amster dam heeft Zaterdag een vliegongeluk plaats gehad met een militair Fokker vliegtuig, dat het leven heeft geeischt van den chef piloot der Fokker fabrieken H. Hess. Hess demonstreerde voor een buiten- landsche commissie met de D. 14. De piloot zal ongeveer tien minuten inde lucht zijn geweest, toen hij op een hoogte van 300 M. in een wrille ge raakte. De vlieger trachtte uit de wrille te geraken, doch was er op 150 M. hoogte nog niet in geslaagd. Hij gaf derhalve vol gas, slaagde ereenigszins in een normale beweging te krijgen, maar toen hij op 75 M. het toestel nog niet in bedwang had zagen de toe schouwers dat Hess verloren was. De D 14 kwam op de zuid-westelijke zijde van het vliegveld in een hoek van 30 graden neer. De motor boorde zich in den grond, terwijl Hess op het instru mentenbord werd geslagen. Ernstig gewond werd hij met een auto van den militairen geneeskundigen dienst naar het Wilhelmina-gasthuis vervoerd, doch voor Sloten bezweek Hess aan de be komen verwondingen. Het toestel werd geheel vernield, de vleugel bleef intact doch werd beschadigd. Er ontstond geen brand. De D 14 was voorzien van een Hispanomotor van 350 P.K. Herman Hess, een Duitscher van geboorte was 29 jaar en van 1920 af verbonden aan de Ned. Vliegtuigen- fabriek Fokker. IngsMta HeisdeeiiDgea. Goede eetlust, goede spijsvertering» goed bloed en een goed humeur worden verkregen door Foster's Maagpillen te gebruiken. Deze pilletjes helpen de lever, maag en ingewanden door de vloeiing der gal te regelen. Zij werken zeer zacht en hebben geen nadeelige reactie. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f0,65; in apotheken en drogistzaken. 10 Zeer voordeelig te koop in alle grootten. 400, 500, 600 Liter Aaabevelend, 19 Jac. v. d. Tillaart Kuiperij Hofstraat van Tandartsen VENLO Spoorstraat 18 Telefoon 283 alle werkdagen 910 vm. behalve des Woensdags en 14 uur nam. behalve Zaterdags. eiken WOENSDAG voorm. van half 9 tot 11 uur ten huize van den Heer W JanssenMichels, Patersstraat. EXTRA AANBIEDING in inmaakpotten en glazen, appelboren en koolmessen GROOTE SORTEERING IN hang- en staande lampen stalluchtenbranders glazenkatoenpitprima batterijen, zaklantaarns Hofstraat 12 Telef. 44 ONTVANGEN eene groote partij aan lage prijzen Aanbevelend, 12 VERKRIJGBAAR KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden ZONDER PRIJSVERHOOGING. MARKTSTRAAT 4 Slaap-, Eet-, Salon- en Kaotoorameuble- menten van eigen fabrikaat, geen buiten- landsch goed. Verder Ledikantpooten Tafelpooten, Ledikant en Meubelbeslag. Kapstokken, Kleerhangers, alle Stoffeer artikelen. Spiraalmatrassen, bovenmatras- sen, alle Stoffeerwerk aan concurreerende Diijzen. Beleefd aanbevelend gevestigd PATERSSTRAAT (huis voorh. Kinderen v. d. Boogaart) is iederen Zon' en Feestdag geopend Aan 10 tot half 5. Geregeld verkrijgbaar Bruinkoolbriketten, Stukkolen, Vetnooljes en Anthraciet Verkrijgbaar bij Aan hetzelfde adres 4.2 Voor het aanstaande seizoen brengen wij wederom eene Wij brengen dit sein zijn merken van waarvan de honderden gebruikers I te Venray en omstreken hebben on-l dervonden dat ze voldoen aan de| hoogste eischen die men aan eene stellen kan. Daarbij zijn de prijzen I laag en kan men ter plaatse alle mogelijke onderdeelen verkrijgen ofj reparatie laten verrichten. Aanbevelend, geven wij vanaf heden eene op onze welbekende Voordeelige aanbieding in Beleefd aanbevelend, WXUUUUUUM, Aanbevelend,

Peel en Maas | 1925 | | pagina 2