huiden y iii mil mK A. H. de Haen rs A. H. Martens BOUWMATERIALEN. Fotf aulisct Atelinr Mofa 1 Veehouders Hub. ©mst©rs Maai- 'X maehiaii Schoenwerk G. W. SIJBERS Fotografisch atelier Verlangt U JOS. HENDRIKX Or. A. imkamp JVlantelketels en Nieuwe Reisgidsen Dienstregelmg Tram Tandpraxis WILHELM GRIES. Dentist Phoenix en Teutonia Naaimachines Het Boek voor Hoeder en iocfiter Hebt U Meubels noodig Firma M. J. VOLLEBERGH Zonen Firma-Sebr. Jeuken Groote straat 6. venray goedkoopste en meest betrouwbare adres Kleeding naar maat als in Confectie. Stoom-Timmerfabriek 1B1 I 1 (BI @j S Wenscht U Alle LandbouwwerktuigeD en Lister Motoren M. Vennekens, Stationsweg Venrav Stoomwasscberij P, ZWAMBAGH frans lingers Jr. goed Schoenwerk dan is Uw adres Op Marktdagen Spreekuur te venray L Zeisen en Zichten Gebr. Lucassen Bouwplannen, Bestek ken en Begrootingen Bouwwerk Firma van den Munckhof ËI Hf f| |1 1 1 beste Naaimachine Reparatiën Wed. KESSELS. Kruisen. Oude Courauten blijft toch het zoowel in (voorheen Groenendael Martens) V ENRA V. Steeds in voorraad alle Grootsta voorraad. Prima werk. Goedkoopste prijzen Grootste sorteering in Slaapkamers, zoowel in geschilderd als in massief eikenhout. Grootste verscheidenheid in BEDDEN HUB, OUSTERS, Stationstraat 3 (Bi lEi I BI Firma GEBR. JANSSEN, Venlo Engelsche Albion, Amerikaansche Osborne, Origineele Deering en Mc Cormick. VENLO Nette aflevering. Billijke prijzen. VENRAY koopt alle soorten aar. de hoogste prijzen. gevestigd PATERSSTRAAT (huis voorh. Kinderen v. d. Boogaart) is iederen Zon- en Feestdag geopend van 10 tot half 5. in maat- en gemaakt werk alsook degelijke reparatie, MAASHEESCHE WEG. standplaats Groote Markt. VENLO. Telef. 283. TANDARTS, Spoorstraat 18. PATERSSTRAAT 27 eiken MAANDAG namiddags van half 3 tot hal 6. ONTVANGEN een partij in zware uitvoering aan lage prijzen. onder garantie. Stalen Zeisboomen, Wetsleenen, Haargereedschap enz. enz. Beleefd aanbevelend, SmederijLEUNEN VOOR HET MAKEN van en het leveren van alle voorkomend aan scherp concurreerende prijzen beveelt zich beleefd aan Piet van Bergen Bouwkundige Maasheezprweg 36 Zomerdienstregeling der Spoorwegen, 25 cent per stuk en naar Station Venray 10 cent bij Kunsttanden en gebitten vanaf f 1.per stuk speciaal zonder ver hemelte Stifttanden, Kronen en Brugwerk Rephreeren van alle gebitten Pijnloos tandtrekken f 1.Plomheeren vanaf f2 Richten van scheefstaande tanden hij kinderen. KALDENKIRCHEN Bahnhofstr. 17 Telefoon 117 Prima referenties. SPREEKUREN ELKEN DAG van 9 tot 5 u. Dinsdags en Donderdags van 9 tot 5 uur in café ROPERTZ. 'direct aan de grens Autobus tot aan de grens. Pas is niet noodig ZONDAGS van 11 tot 5 uur la Csfè LESNEN te LINGSïORT aau de g-ens te ARCEN. zijn merken van waarvan de honderden gebruikers te Venray en omstreken hebben on dervonden dat ze voldoen aan de hoogste eischen die men aan eene stellen kan. Daarbij zijn de prijzen laag en kan men ter plaatse alle mogelijke onderdeden verkrijgen of reparatie laten verrichten. is verkrijgbaar in den Boekhandel van Firma van den Munckhof Venray. Ondergeteelrende beveelt zich Deieefd aan voor het maken van ln bruin en zwart (handwerk) worden SPOEDIG en NETJES uitgevoerd Manszolen en hakken i 2.25 Jongens idem van No 36—39 f 1.95 Dames idem f 1 50 Meisjes idem van No 3235 f 1.25 Jongens idem van No 3235 f 1.25 idem van No 2831 f 1,10 idem van No 24—27 f 0,85 Aanbevelend, 15 Wasschen en Strijken Boorden. Manchetten. Gordijnen enz Gebruikt U reeds de beste Handleiding om het gewicht van Rundvee in leven den staat en schoon san den haak, met de meest mogelijke juistheid te bepalen. Prijs f 1.25. Prijs f 3. Verkrijgbaar in den Boekhandel van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, Gr. straat 28, Venray. 15 cent "T>er Kilo verkrijgbaar bij den Uitgever dezer Courant. Vraagt dan prijzen in het Meubelmagazijn der Steeds groote voorraad complete Zit- ec Slaapkamers. Kleerkasten, Glazenkasten, Ledikanten met Matrassen en Kapokbedden, Tafels, Stoelen, Leuningstoelen, Spiegels en Schilderijen. Cocostarijt en Loopers, Chinamatten Gangmatten, Extra fijne Boenwas, Koperen Gordijnroeden enz enz Groote sorleeririg. Soliede afwerking. Lage prijzen EEEREN- MODEARTIKELEN als RoedenPettenEi g. Hemden BoordenDassen, Kousen, Sokken. Uiterst concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend is en blijft toch HET ADRES. Dit alles verkrijg ik door vakkennis en goede inkoopen. Mear dan 15 verschillende modellen EIKEN BUFFETTEN vanaf 60 tot 150 gulden en hooger met bijpassende tafets, spiegels, stoelen en fauteuils. Kleerkasten en Keukenkasten zeer groote voorraad Meer dan 30 verschillende soorten STOELEN, prima Oirschotsche Keukenstoelen f 2.25 per stuk Meest gesorteeerd in Ledikanten. Tafels. Waschtafels en Nachtkastjes. 2peisoons 120 bij 190 cM. Kapok Matrassen §deelig met schuine peluw, met stol damast gevuld met 25 pond prima Ie kwal. onvermengde Java-Kapok voor f 50 Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw stof stores gevuld met zuivere India-Kapok vanaf f 30 2peisoons 120 bij 190 cM Alpengras Matrassen 3deelig, met schuine peluw, stof prima stores 1 18. Komt U zelf overtuigen en U zult zien dat de prijzen ver het laagste zijn Zeegras Matrassen worden door ons niet geleverd, daar de menschen wel overtuigd zullen zijn dat Alpengras ver het beste is Aar bevelend, Kerkstraat 18 Telefoon 817 een artistiek uitgevoerde Fotografie of Vergrooting wendt U dan tot ons ruim 30 jaren bestaande modern ingericht Atelier en U is verzekerd ie klas werk te ontvangen Voor VENRAY en Omstreken geregeld, ook ZONDAGS, te ontbieden. Voor Kloosters en Gestichten spéciale prijzen. FIB1VCA GEBR. CTA-IDTSSETSr N.R Foto artikelen zooals foto toestellen, platen enz. van alle bekende fabrieken zijn bij ons te verkrijgen. iï 10 Leverbaar uit voorraad aan prijzen beneden elke concurrentie TELEFOON 61. Gemakkelijke verzending per vrachtauto.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 4