H. OUDENHOVEN L* Huweliks- Gedichten A. h. Martens BOUWMATERIALEN. A. H. de Iaën r I 1 1 a 1 Fornuizen Huh. Cwsters A. DE HA EN. Voor de schoonmaak Portretten TROUWEN Firma Gebr. Jeuken groota straat 6. venray goedkoopste en meest betrouwbare adres Kleeding naar maat als in Confectie, BOUWPLANNEN BESTEKKEN Fr. SCHAEFFERSj Patersstraat 14 Hebt li üeubels noodig Firma M. J. VOLLEBERGH Zonen Het adres voor uwe Bind- en Drukwerken Stoomwasscherij P. ZWAMBACH Winkelmolen van den Beuken GRANEN EN MEEL VOEDERARTIKELEN KUNSTMESTSTOFFEN. H. Smits, Meubelmaker G. W. Sijbers Jos. Strijbosch Vulkaan en Germaan Dr. A. imkamp G. L. Verbeek Waardoor Door Stoom-Timmerfabriek. Phoeöix en Teutonia Naaimachines i flntnnrinhioph Ataliur Mniiom iü i 0 0 El K Iwart en wit geëmailleerde blijft toch het zoowel in AannemersEigenbouwers Levert alle voorkomende Timmerwerken en Bouwmaterialen billijk en vlug. H. Oudenhoren Fzn. Nieuwe dessins Behangselpapieren vanaf 8 ct. per rol Alle kleuren Linoleum- en Meubel was Borstelwerken voor alle doeleinden geschikt. Reuzenvoorraad koperen en eiken garnituren is H. W. VAN AARSSEN met mooie bijpassende lijsten met of zonder fotografie ook voor zilveren en gouden bruiloften. Firma van den Munckhof VENLO Nette aflevering. Billijke prijzen. Magazijnen Schoolstraat en te Oostrum. levert aile Meubelen, Dik vet inlaridsch spek inlandsch varkensvet Droge Metworst- Vergrootinys- Portrettan fl Daar de omzet der RijwMen Spreekuul* te venray Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Houthandel Germaan en Vulkaan Rijwielen (voorheen Groenendael Martens) VENRAY Steeds in voorraad alle beste Naaimachine Grootste voorraad, Prima werk. Goedkoopste prijzen Grootste sorteering in Slaapkamers, zoowel in geschilderd als in massief eikenhout. Grootste verscheidenheid in BEDDTN HTJB. OUSTERS, Stationstraat 3 ff Firma GEBR. JANSSEN, Venlo Wenscht U in prima zware uitvoering, in ruime sorteering voorhadden. Groote sorteering. Soliede afwerking. Lage prijzen REEREN- MODEARTIKELEN als HoedenPettenErg. Hemden BoordenDassen, Kousen, Sokken. Uiterst concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend alvorens elders te koopen, eerst prijsvragen bij is in. Uw eigen belang. Steeds voorradig Hout. Gips. Kalk, GrèsÖUizen, Pannen, Tegels, Plavuizen, Dijckerhoft cement en andere soorten. conc g reerende prijzen. Aanbevelend, Machinale Houtbewerking. Telefoon 57 ONTVANGEN BIJ Ktfudwaterplakmeel „Premier". De alom bekende Blanc fix. alsmede alle benoodigde onderdeelen. Tafelwasdoek, Kastranden in papier en wasdoek, Olaspennen,. Punaises, Messenpoets, Koperpoets enz. Prima eigengemaakte en Engelsche BUSSENVERF, Binnen- en Buitenlakken, Vernissen en Glaswerken. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Lage prijzen Vraagt dan prijzen in het Meubelmagazijn der Steeds groote voorraad complete Zit- en Slaapkamers, Kleerkasten, Glazenkasten, Ledikanten met Matrassen en Kapokbedden, Tafels, Stoelen, Leuningstoelen, Spiegels en Schilderijen. Cocostapijt en Loopers, Chinamatten. Gangmatten, Extra fijne Boenwas, Koperen Gordijnroeden enz enz. BOEKBINDERIJ HANDELSDRUKKERIJ VENRAY Patersstraat 23. I Beleefd, aanbevelend. Groote Straat 28 Venray Gemakkelijke verzending per vrachtauto. leveren aan laagste markt prijzen alle MARKTSTRAAT 4 Slaap Eet-, Salon- en Kantoorameuble menten van eigen fabrikaat, geen buiten- landsch goed. Verder Ledikantpooten. Tafelpooten, l edikant en Meubelbeslag. Kapstokken, Kleerhangers, alle Stoffeer artikelen. Spiraalmatrassen, bovenmatras sen. alle Stoffeerwerk aan concurreerende Oïiizen. Beleefd aanbevelend 55 cent per pond 50 cent per pond f 1 per pond. van Modern Photograflsch Atelier SEVENUM Te efnon 17 SPECIALITEIT in naar elk portret. Overal aan huis te ontbieden zonder I l prijsverhooging. jaarlijks grooter wordt, is het bewijs geleverd dal die Rijwielen in den smaak van het publiek vallen. Koopt daarom uitsluitend een dezer merken. ANDARTS, VhNLC Spoorstraat 18. Telef. 283 PATERSSTRAAT 27 eiken MAANDAG namiddags half 3 tot hal 6. Hoenderstraat i VENRAY Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Gi eenen. Carbolineum en Asphaltpapier. Alles aan concurreerende prijzen. Voor hen, die gaan Gebedenboeken: DE KATHOLIEKE MAN en DE KATHOLIEKE MOEDER verkrijgbaar bij de Firma van den Munckhof, Groote straat, Venray. kenmerken zich de Prima onderdeelen, Prima lak en nikkel, Prima afwerking. KOOPT daarom uitsluitend Germaan of Vulkaan Rijwielen. zijn merken van waarvan de honderden gebruikers te Venray en omstreken hebben on dervonden dat ze voldoen aan de hoogste eischen die men aan eene stellen kan. Daarbij zijn de prijzen laag en kan men ter plaatse alle mogelijke onderdeelen verkrijgen of reparatie laten verrichten. Aanbevelend, naiiucvcicnu, z. ..-ü,jams®,-cm.p-T'-rT is en blijft toch HET ADRES. Dit alles verkrijg ik door vakkennis en goede inkoopen. Meer dan 15 verschillende modellen EIKEN BUFFETTEN vanaf 60 tot 150 gulden en hooger met bijpassende tafels, spiegels, stoelen en fauteuils. Kleerkasten en Keukenkasten zeer groote voorraad Meer dan 30 verschillende soorten STOELEN, prima OLschotsche Keukenstoelen f 2 25 per stuk Meest gesorteeerd in Ledikanten Taf-Is Waschtafels en Nachtkastjes. 2persoons 120 bij 190 cM. Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw met stof damast geveld met 25 pond prima Ie kwal onvermengde Java-Kapok voor I 50 Kapok Matrassen 3deelig met schuine peluw stof stores gevuld met zuivére India-Kapok vanaf f 30 2persoons 120 bij 190 cM Alpengras Matrassen 3deelig, met schuine peluw, stef prima stores t 18 Komt U zelf overtuigen en U tuil zien dat de prijzen ver het laagste zijn Zeegras Matrassen worden door ons riet geleve d. daai de meDSchen wel overtuigd zullen zijn dat Alpengras ver het beste is Aar bevelend, Kerkstraat 18 Telefoon 817 een artistiek uitgevoerde Fotografie of Vergrooting wendt U dan tot ons ruim 30 jaren bestaande modern ingericht Atelier en U is verzekerd Ie klas werk te ontvangen Voor VENRAY en Omstreken geregeld, ook ZONDAOS, i£j te ontbieden. Voor Kloosters en Gestichten speciale prijzen, jSy FIRMA GEB Ft. JYA-JSTSSEISr jj= N.R. Foto artikelen zooals fototoestellen, platen enz. van alle bekende fabrieken zijn bij ons te verkrijgen. jtjia£TaïïrEjf3qi3rii3qt^ LAGE PRIJZEN. Aanbevelend.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 4