HENRI CAMPS o( Vilten Bi] J. E. POELS-JANSSEN ORNUIZEN A. H. Martens BOUWMATERIALEN. Bulb. Ousters rouwringen let bewijs is geleverd A. Ho DE HAEN. Fotografie- huilden alle Foto-artikelen, G. W. Sijbers Fr. Sijbers-Poels H Smits, Meubelmaker G. L. Verbeek G. W. SIJBERS Verlangt U Mantelketels en KOOPT U NERGENS BETER EN VOORDEELIGER DAN BY Het adres voor uwe Bind- en Drukwerken Iwart en wit geëmailleerde ir: Wenscht U Stoom-Timmerfabriek Hebt l) Meubels noodig I Firma M. J. VOLLEBERGB Zonen Tandpraxis WILHELM GRIES, Dentist Stoomwasscherij P. ZWAMBAGH Stoomververij, Chem* Wasscherij 3,0e Winder" NIJMIBIH. Stoomen, Verven van alle dames- en heerenhleeding meubelstoffen enz. Rookt onze bekende merken „Willem Bilderdijk" „Invicta" Fa. E. van der Putten 4* Zn. Het Boek voor Moeder en Dochter Alle soorten Foto's. Vergrootingen en Olieverf-portretten Gratis onderricht aan amateurs. Bezoekt ons atelier. Dik vet inlandsch spek lulandsch varkensvet Droge Metworst levert alle Meubelen, Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Houthandel Bouwplannen, Bestek ken en Begrootingen Bouwwerk koopt alle soorten goed Schoenwerk ban is Uw adres m Op Marktdagen Zeisen en Zichten Gebr. Lucassen is H. W. VAN AARSSEN dat de aankoop van een U een aangenamen koop bezorgt, omdat ze gebouwd zijn van de beste onderdeden, een sierlijken vorm hebben en de gang licht is, terwijl het genoegen hooger en de prijs lager is, dan andere gelijkstaande merken. in prima zware uitvoering, in ruime sorteering voorhanden. r Firma GEBR. JANSSEN, Venlo (voorheen Groenendael Martens) VENRAY. Steeds in voorraad alle venlo Nette aflevering. Billijke prijzen. Gemakkelijke verzending per vrachtauto. Grootste voorraad. Prima werk. Goedkoopste prijzen Slaapkamers, 2persoons ledikant met matras, waschtafel en nachtkastje, compleet f HUB. OUSTERS, Stationsweg 3 VERKRIJGBAAR KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden ZONDER PRÏJSVEKHOOG1NG. 55 cent per pond 50 cent per pond N f 1 per pond. Geregeld verkrijgbaar Bruinkoolbriketten, Stukkolen, Vetnootjes en Anthraciet Alles wordt op verlangen aan huis bezorgd. MARKTSTRAAT 4 Slaap Eet-, Salon- en Kantoorameuble menten van eigen fabrikaat, geen buiten- landsch goed. Verder Ledikantpooten Tafelpooten. Ledikant en Meubelbeslag Kapstokken, Kleerhangers, alle Stoffeer artikelen. Spiraalmatrassen, bovenmatras sen. alle Stoffeerwerk aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelrnd Hoenderstraat 6 VENRAY Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Greenen. Garbolineum en Asphaltpapier. Alles aan concurreerende prijzen. VOOR HET MAKEN van en het leveren van alle voorkomend aan scherp concurreerende prijzen beveelt zich beleefd aan Piel van Bergen Bouwkundige Maasheezerweg 36 VENRAY aan de hoogste prijzen. in maat- en gemaakt werk alsook degelijke reparatie, MAASHEESCHE WEG. standplaats Groote Markt. ONTVANGEN een partij in zware uitvoering aan lage prijzen. onder garantie. Stalen Zeisboomen, Wetsleenen, Haargereedschap enz. enz. Beleefd aanbevelend, Smederij LEUNEN BOEKBINDERIJ H ANDELSD R CKKERIJ VENRAY Patersstiaat 23. Aanbevelend, F LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, Kerkstraat 18 Telefoon 817 een artistiek uitgevoerde Fotografie of Vergrooting wendt U dan tot ons ruim 30 jaren bestaande modern ingericht Atelier en U is verzekerd Ie klas werk te ontvangen Voor VENRAY en Omstreken geregeld, ook ZONDAGS, te ontbieden. Voor Kloosters en Gestichten speciale prijzen. FIRMA GEBR. J"A.3STSSE3ST N.R. Foto artikelen zooals foto toestellen, platen enz. van alle bekende fabrieken zijn bij ons te verkrijgen. Vraagt dan prijzen in het Meubelmagazijn der Steeds groote voorraad complete Zit- en Slaapkamers, Kleerkasten, Glazenkasten, Ledikanten met Matrassen en Kapokbedden, Tafels, Stoelen, Leuningstoelen, Spiegels en Schilderijen, Cocostapijt en Loopers, Chinamatten Gangmatten, Extra fijne Boenwas, Koperen Gordijnroeden enz enz. Kunsttanden en gebitten vanaf f 1.per stuk speciaal zonder ver hemelte Stifttanden, Kronen en Brugwerk Repareeren van alle gebitten Pijnloos tandtrekken f 1.Plombeeren vanaf f2 Richten van scheefstaande tanden bij kinderen. KALbENKIRCHEN Bahnhofstr 17 Telefoon 117 Prima referenties. SPREEKUREN BbEEN DAG van 9 tot 5 u. Dinsdags en Donderdags van 9 tot 5 uur in café ROPERTZ. direct aan de grens Autobus tot aan de grens. Pas is niet noodig. ZONDAGS van 11 tot 5 uur ln Café LESNEN te LINGSVORT aan de grens te ARCEN. ALS NIEUW! Concurreerende prijzen Depots gevestigd te VENRAY Fr. Beckers, Patersstraat 4; te HORST F. v. d. VEN; te GRUBBENVORST R» Wanten—Voesten. is en blijft HET ADRES. Dit alles^ verkrijg ik door vakkennis en goede inkoopen. Eiken Slaapkamers in verschillende modellen, zonder concurrentie Meer dan 15 verschillende modellen EIKEN BUFFETTEN vanaf 60 tot 150 gulden en hooger met bijpassende tafels, spiegels, stoelen en fauteuils. Kleerkasten en Keukenkasten zeer groote voorraad Alle soorten STOELEN in massief eiken en imitatie met bijpassende fauteuils in inmoquet leder, kunstleder en rieten zittingen. Oirschotsche Keukenstoelen f 2.15, zeer zware f 2.25 per stuk Ook afzonderlijke meubelen als ledin anten, tafels, waschtafels, nacht kastjes en kleinmeubelen. Alles groote voorraad. Grootste Meubel- en Beddenmagazijn Meubelhandel en gros en detail. Zijn toch de beste. Van prima tabakken. Meest sublieme samenstelling. l Sigarenfabriek »de Heibloem" VENRAY. is verkrijgbaar in den Boekhandel van Firma van den Munckhof. Venray.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 8