Groenendae! Hartens INKTEN A. de Eaen. SPEK Zoekt Uw voordeel Kleeding gemaakt RIJWIELEN STOOMTIMMERFABKIEK. Groote vooraad Stoften JOS. HENDRIKX Th. Pouwels en koopt Uw bij Gebr. Jeuken, Venray. P. Schaeffers, Venray Abraken, H. CAMPS, Groote Straat, VLOERKLEEDJES CHINAMATTEN Firma Stoot-Seelen PUROL BOUWMATERIALEN, als van Hamen loon solied Schoenwerk, KLOOSTERBALSEM Wasch- en Wriiigmachine's U. SMITS, Meubel en Timmerwerk BERICHT door groote uitbreiding S. E. T. A. Soud, Zilver en Uurwerken. Heerenkleeding naar maat. Uur» Goud- en Zilverwerken. Ruime keuze in moderne klokken en regulateurs Frans Beckers Venray MODEARTIKELEN „Gazelle", Adek",„Burgers" PETER Meubelfabriek M. J. Vollebergh Zonen H. LITJENS Steeds te bekomen Gebr. Lucassen, Leunen. VISSERS Rheumatiekolie VISSERS Kiespijnpoeders V E N R A Y. alle HOUTSOORTEN, Hydraulische Kalk, zakkalk,* gegoten kalk, cement, tras, gips, cementringen, ijzercementwerken, dakpannen, Vloer- en wandtegels, grèsbuizen, stalen balken, enz. enz. Soliede MANCHESTERS. Alle soorten Ondergoederen. VISSERS wormpoeders Fabrikant P. Visser versche aanvoer Vet met mager 75 et Dik vet 88 ct Dik vet m. mager 88 ct: Fijne droge Worst Rookvleesch en Rolham Afzonderlijke nummers Nieuwe Modeblad N re het goedkoopst adres voor gouden trouwringen, dames- en heerenkettingen li I? Ruime sorteering in hoeden, petten, boorden, sportbanden enz. gouden Dames-en heerenkettingen, colliers medaillons enz. TROUWRINGEN in alle maten. Dames- en Heeren- in verschillende modellen en prijzen voorradig. Ruime voorraad in ONDERDEELEN. IPrima Lak- en JSJ ikkelwerk. Dames- en Heerenkleeding Dames- en Heerenstoffen De beste Borst-siroop "1 SMEDERIJ karraderen met en zonder beslag wendelploegen, goede en vaste gang. Goedkoops Bietensnijders. Repareeren van totaal gebarsten binnenketels enz. enz Beleeld aanbevelend. i huid Schrijnen, Smetten, I Gevoelige en doorgeloopen voeten Gebruikt IN DOOIEN VAK 30m»60Sr. B'J APOTM.cn DROGISTEN Fabr A. MIJ M HARDT. Zeish ongeëvenaard in werking, geneest de hevigste rheuma- tiek. spit. ischias, spierver- rekkingen. Laat u geen namaak verkoopen. Prijs f 1,45 per flacon. Voor onver- mogenden gratis te beLomen bij den fabrikant. genezen binnen half uur de hevigste kiespijn, tandpijn, aangezicbtspijn. Het laten trekken der kiezen wordt overbodig. Prijs 70 cent per doosje. Telefoon Interc. JSTo. 21. Steeds voorradig alle soorten Kleermakerij, Patersstraat A 15. Voordeeligè prijzen. Prachtige Stalencollectie Mooie sorteering in DassenZelfslrikkers, Engelsche Hemden Boorden. FrontsBretels en Zakdoeken. verdrijven de wormen zeker en snel. Wat wormen veroorzaken (en bijna elkeen heeft wormen) wordt niet bedacht. Prijs 60 cent per doosje Verkrijgbaar te VENRAY bij IT. Heling. Voor Engros bij Gebr. Middelbeek Ass. Apotheker, Arnhem. EMMER ERFSCH.VEEN (Dr., 53 Verkrijgbaar alle soorten in Bruin en Zwart aan scherp concurreerende prijzen bij SCHOENHANDEL. ETNDT. REPARATIën worden SPOEDIG en NETJES uitgevoerd. in Zwart, Blauw, Violet, Bruin en Geel, Copieer-Inkten, Stempel-Inkten, Vulpenhouder-Inkten, enz. in ruime keuze voorradig bij FIRMA VAN,DEN MUNCKHOF Groote Straat. kao in een geen ank el.huisgezin gemist% worden, want iederce i heeft vamla8g of morgen Kloos'te: balsem nood'g, hetzij voor BraodwoDden rbeuraafiek eczema snywouden j'cbt open oksels kneuzingen ischias aambeien oude wonden stramheid winterhoeden kloven verstuikingen wintervoeten gespringen lippen lendepijn dauwworm steenpuisten spit netelroos doorgeiocp^ti vooteo spierverrekkir genbiardworm Als u morgen langs oen drogist gaac. koop dsn een po'je Klooster* balsem om by voorkomende gevallen onm ddellijk. bij de baDd te hebben Prys per pot van 20 gram 80 cent, van 50 gram f 1.60, van 100 gr. f3 van 250 gram f 6 00. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze handtekening L. I. AKKER Rotterdam. Verkrijgbaar te VENRAY by G. Ambrosius; te HORST bij Jao. van WellnVerriet; te BERGEN bij van Dijck-Achten. te MAASHEES bij Fr. Bekkers v. d. Heuvel, te WANSUM bij J. v. Bracht en bij de meeste apothekers en alle drogisten. in kwaliteit zooals voorheen, zijn wederom aangekomen. Ze worden onder garantie en aan concurreerende prijzen geleverd door Aanbevelend, HOFSTRAAT GROOTE MARKT. Vertrouwd adres voor I Lijsten voor Portretten en Schilderijen in alle modellen en prijzen. Alle voorkomend Reparatiewerk wordt degelijk en billijk uitgevoerd. Handel in Sigaren, Sigaretten, Rook- eu RolUbak. van het zijn verkrijgbaar aan het Bureau van dit Blad. Doordat wij aan de enorme vraag naar onze tabakken niet konden voldoen, trach ten enkele concurrenten hunne verpakkin gen zoov l mogelijk op de onze te doen gelijken. Wij hebben hiertegen maatregelen geno men en maken tevens bekend, dat wij nu aan alle aanvragen kunnen voldoen en de orders vlug kunnen uitvoeren. Steijler Electrische Tabaksfabriek ROEMEN Sf TOP HO VEN STEIJL o bfl _re re <D 0) <3> bO _re <D O N HOFSTRAAT EENE RUIME SORTEERING in aan scherp concurreerende prijzen. Reparatiën spoedig en billijk. Minzaam aanbevelend. asZ OQ HENSENIUSSTRAAT. Steeds voorradig de nieuwste STOFFEN, Gemaakte K.inderkleeding en Schoolbroekjes, Werkmanskleeding, zeer sterk. het voordeeltgst adres voor uitsluitend prima Steeds voorradig prachtvolle sorteering REPARATlëN onder garantie. Vakkundige behandeling. Zie etalage Zie etalage. Heer en- Kleermakerij naar maat Elegante Coupe. Degelijke better kin/. Mooie sorteering nieuwste Stoffen. Steeds voorradig gemaakte Heer en- en Kinder kleeding, Waterproof-, Gummi- en Olieregenjassen. Stroohoeden, Vilthoeden. Nieuwste modellen Petten, Boorden, Dassen, Engelsche HemdenGlacé-handschoenen en alle aanverwante Nederlandse!) fabrikaat. DEGELIJK WERK BILLIJKE PRIJZEN Patersstraat VENRAY. Rijwielmagazijn en Reparatiewerkplaats. ONTVANGEN een mooie sorteering afgepaste en op iedere grootte. Ook verkrijgbaar zware cocosmatten, tafelzeil, waschdoek, wiegen rietstóelen Groote sorteering, zeer lage prijzen. DOODKISTBESLAG. LANGSTRAAT VENRAY naar maat. Ontvangen eene ruime keuze STALEN in zeer fijne aan zeer lage prijzen. Minzaam aanbevelend. 5—13 y siroop 1 H Lost de vaslziHende slijmen gemakkelijk op Pt* FLACON f160 BIJ APOTH. en DROGISTEN. Fabr. A. MIJM HARDT. Zeist. eerste kwaliteit Beendermeel, Thomasphosphaatmeel, Chilisalpeter, Superphosphaat, Amoniak, Belgische Kluitkalk, aau zeer concurreerende prijzen bij de 26 Stationsweg C 1 VENRAY

Peel en Maas | 1920 | | pagina 6