Rozenkranzem I P. M. Sanders, i Beste Mandsck Ascli Stoombootvaart op .ïoMaas. SPOORWEGDIENST .Kpannen Wei P. A. Boers, Bij J. CAMPS, Oostrum, Beste Kluïtkalk Kappus Snijtoestel, M. Verriet Porte-moimaies Paterstraat, W. v. d. Munckhof-Sassen Adreskaarten. Speelkaarten. SCHILDER Kogge en Roggemeel. TusrweMotem. Haver, grut A: grut te meel. WIMT.ItlllKNM. PLAVUIZEN, STEEWKOLBlSr boste roode es blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Best Lijnmeel V. FONCK. Sigaren Pijpen. Portefeuilles Spoormandj es. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: j Onderneming P. J. Berger. Van VENLO naai- ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE STKIN en van daar Zondag 's morgeus Lea 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLO Dinsdag 's avonds'ten 5 ure en oen slecifbcot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1889 Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.52 8.18 12.18 4.24 7.53 Mook 7.5 9.4 12.30 4.37 8 15 Huumen. door 9.7 door dooi 8.11 Li nd.-Kat vv. door 9.9 door dooi 8.10 Cuijk 7.15 9.15 12.39 4.46 8.22 Beugen 7.22 9.24 12.47 4.54 8.33 Rijke voort door 9.30 door door 8.40 Boxmeer 7.31 9.35 12.55 5.3 8.49 S:! m beek -•> d ooi- 9.39 door door 8.53 Vortum do oi- 9.44 door d -or 8.58 Vierlingsbeck 7.41 9.57 1.5 5.13 9.12 Smakt-Holth. door 10.2 dooi* door 9.17 Venray. 7.51 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.1 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.11 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.16 10.42 door 5.49 10.— Blerick 8.27 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. .A. 8.32 10.57 1.50 6.5 10.17 Van Venloo n; VENLO. V. 5.28 Blerick 5.33 Grub.-Kloost. 5.-15 Grubb.-Lott. 5.4(J Meerlo-Tïonr. G.2 Oirlo. "6.11 Vcnray G.16 Smakt-Holth. 6.26 Vierlingsbeek. 6.37 Vortum 6.44 Sambeek6.49 Boxmeer 6.53 Rijkevoort - 6.58 Beugen "7.5 Cu ijk"7.15 Linden-Katw. 7.22 Hou men 7.24 Mook - 7.27 NIJMEGEN A. 7.46 tar Nijmegen. 9.55 2.— 4.8 7.48 10.1 2.5 4.14 7.54 10.10 2.17 door 8.3 10.15 2.21 4.24 8.8 10.25 2.35 1.33 8.18 door 2.44 door door 10.30 2.50 4.42 8.28 door '3.door door 10.47 3.12 4.52 8.39 door 3.19 dooi' door door 3.24 door door 10.57 3.28 5.2 8.50 door 3.34 door door 11.06 3.41 5.11 9.— 11.14 3.51 5.19 9.8 door 3.58 door door door 4.door door 11.27 4.3 5.29 9.19 11.39 4.22 5.40 9.30 Venflo- Venlo vertrelc 6 39 11 2 .3 6 40 8 39 Tegel eu G 46 117 2 10 6 48 8 47 Belfekl C c2 2 16 6 54 Reuver 6 58 11 16 2 22 7 8 57 S walmen 7 9 1127 2 33 7 11 9 08 Roermond 7 18 1136 2 45 7 21 9 17 Maasbracht 7 28 11 46 2 55 7 32 6 27 licht 7 37 11 54 34 7 41 9 36 Sus ter en 7 45 12 1 3 12 7 49 9 44 Sittard 7 54 12 10 382 7 59 9 54 Geleen 8 J 12 16 3 29 8 6 10 1 Beek-Elsloo 8 8 12 23 3 37 8 14 10.9 Builde 8 18 1233 13 48 8 25 1020 Maastrichtaank 8 27 12 11 3 57 8 34 1029 Maasii ichi- Teiilo Maastricht vertrek 6 30 9 40 1 53 58 8 42 Blinde 6 39 9 50 2 3 517 8 52 Be-dc-Elsloo 6 49 10 1 2 14 527 9 03 Gel een 6 56 10 8 221 5 34 9 10 Sittard 7 2 10 15 229 5 41 9 17 Sn stèren 7 11 10 25 2 39 551 9 27 Echt 7 IS 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbracht 7 28 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 7 39 10 57 3 13 6 22 10 1 S wal men 7 47 116 3 22 630 10 09 Reuver 7 50 11 15 3 31 6 39 10.18 Bolfeld 3 37 10 24 Tegelen 8 7 11 28 346 6 51 10 32 Venlo 8 13 1135 '352 6 5S 10 39 V(-!iio-Ito(dcr(Iaiii Venlo v. 5 5C S 35,10 122 4 04 714 Blerick 6 05 8 40 1006 7 20 Horst-Sevenum 6 25 8 53 1021 12 17 7 32 Helenaveen 6 50 9 7 10 39 12 31 7 46 Deurne 7 04 916 10 19 12 40 7 54 Helmond 7 38 9 27 117 12 51 w 4 47 8 5 Nuenen-Tong. 7 57 9 40 11 23 1 4 8 18 Eindhoven 8 24 9 49 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 37 10 14 12 22 1 3S 11 5 30 8 59 Tilburg 942 10 38 1 1 58 5 49 9 25 Breda 10 24 11 11 123 3 28 M 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 *3 llottrrdain-vrnlo Rotterdam Dort! recht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevenum Blerick Venlo 30110.-2 19 U 5 14 11 44 12 34 12 58 12 24,3 27 1 24 4 6 2 30,4 44 3 11 524 4 18 5 49 501 6 12 5 10!- 5 25 6 28 5 40 - 5 12- 6 10 6 27 - C 32|7 0 8 04 - 8 52 - 9 4 - 9 22 - 9 42 - 9 56 - 10 21 - 10 45 - 10 50 a. 70'- Ctmt per rntuf. Franco statlvn. Verders .MIKX'E" ai saHrar! tjke mest. Station VenraaiOostrsm. UANiMiL L\: Magsre Stukkolen en alk. AUes aan concur rotti-ondfe grijzen*. $fa£ioi» vcnratv»Oo^mm zij» te bekome» zoomede tweede soort, e» AARDEN BUIZEN Beste halfzachte Lijnkoek en Uj ai- meel aan coneurreerende prijzen. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsehe Wan we pannen. 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen. BESTE STEENKOLEN aan eonenrreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents liet mud, franco thuis 75cents. nieuwste en beste soort. to KOOP on te HUIiR. LANGSTRAAT, VENRAAI. LEVERT prima kwaliteit kaclie]kolen per ft mud a 78 cent. ftO 76 fi •anco aan huis. ftO 72 aan 't-station Oostrum. Per wagon aan coneurreerende 'prijzen.

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4