P. R. Lutters Zonen, Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Stoombootvaart op .ïeMaas. SPOORWEGDIENST f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. j 6r »- -6. gekl. platen, ea 3 geknipte patrones. 35, UTRECHT 35. CIPSORNEMENT VEMtAAIGi'ooteslraat 69, Portland-Cement en Gips. Best Lijnmeel WINTERDIENST. per drie luiuuiden. Extra-Editie van de Bazar- l>e abonnees op de B«lZARy dia-deze extra-editie vcrlaugeii^ontvangeii jjerkwal- taal a /'U.50 bij bet eerste en vierde No. van de BAZAR ceue aflevering,. bevatten - de 1°. vier bladz ijden met de fijnste Hand- iccrhpatrorxn en begeleidenden tekst en 2°. een patroon m ahroMiulilhographie voor .gekleurde borduursels. Yooe niet-abounées op do BA ZAK is de [prijs- va O. liet TIJDBCIIRIT T l'OOR FR A A IE HAND H 'ERKEN,: fO. 2a PER 3. ALLLNOEN. Editiëa van de Bazar nummer.»- [6 met 6. gakk platen 16 «- 3- geknipte patrov Bij AL. LEZE Ehl TIEN kan mes tegen verboogiag van. 0.liet Tijdsabrift voor Fraaie Handwerken bestello». Bij. toezending van postwissel plaatse |men daarop duidelijk, welke- editie men verlangt. bock Gild- en owtekerk&traat ENORME KEUZE voor inwendige versiering van stukadoor werken naar de nieuwste modellen en essckea des '.ijdsr uiterst strak en keurig. Concurrentie- ver beneden alle andere üabri kate-ü. Specialiteit in Ceroent-construictres. Alle mogelijke profilering in Cement steon, als afdekkingen voor gevels en tepversie- ringen, consoles, vazen, insignes, eartouseben, sluitsteenen, fries en pnneelversieringen, bal- con-consoles en balustraden, grafmonumen ten, montants en kronemente» voor kerk ramen, gootsteenen, piëdestallen voorbeelden cn vazen, en alles wat op bouwkundig eu decoratief gebied voorkomt, wordt door ons solied cn netjes, des verkiezend naar te geven teekening, vervaardigd, terwijl de degelijk heid daai van gegarandeerd wordt. Belanghebbenden maken wij er op attent dat van bovenstaande fabriek een DEPOT gehouden wordt te alwaar verdere inlichting te bekomen is. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e aoort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. Onderneming: P. J. Berger. Van VENLO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 uro Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE- STEIN en van daar Zondag's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1889 Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.52 8.48 12.18 4.24 7.53 Mook - 7.5 9.4 12.30 4.37 8 15 Ileumen. door 9.7 door door 8.ll Lind.-Katw. - door 9.9 door door 8.10 Cuijk 7.15 9.15 12.39 4.46 8.22 Beugen 7.22 9.24 12.47 4.54 8.3» Rijkevoort door 9.30 door door 8.40 Boxmeer - 7.31 9.35 12.55 5.3 8.4» Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vortum x door 9.44 door d^or 8.08 Vierlingsbeek 7.41 9.57 1.5 5.13 9.12 Smakt-Holth. door 10.2 door door 9.17 Venray. n 7.51 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.1 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. n 8.11 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. X 8.16 10.42 door 5.49 10. Blerick X 8.27 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. A 8.32 10.57 1.50 5.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.28 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.33 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.45 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.49 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. 6.2 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. "6.11 door 2.44 door door Venray - 6.16 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt- Holth. 6.26 door 3.door door Vierlingsbeek 6.37 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.44 door 3.19 door door Sambeek. - 6.49 door 3.24 door door Boxmeer 6.53 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 6.58 door 3.34 door door Beugen - 7.5 11.06 3.41 5.11 Cuijk. - 7.15 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.22 door 3.58 door door Heumen 7.24 door 4.— door door Mook 7.27 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.46 11.39 4.22 5.40 9.30 V enlo-ltlaastrleht Venlo vertrek 6 39 i11 2 3 6 40 8 39 Tegeïen 6 46117 2 10'6 48 8 47 Belfeld 6 f2 216 6 54 Reuver 6 58111 16,222 7 8 57 Swalmen 7 9 ill 27 233'7 11 9 03 Roermond 7 18 1136 2 45 7 21 9 17 Maasbracht 7 28 11 46 255 7 32 6 27 Echt 737-11 54 3 4 .7 41 9 36 Susteren 7 45 12 1 3 12 7 49 9 44 Sitt&rd 7 54 12 10 3 22 7 59 9 54 Geleen 8 1 ,12 16 329 8 6 10 1 Beek-Elsloo 8 8 12 23 337 8 14 10.9 Bundt 8 18 12 33 3 48i8 25 1020 Maastricht aank. 8 27' 12 41 13 57 8 34 1029 Maastricht-Yenlo Maastricht vertrek 6 30 9 -4011 53 5 8 8 42 Bunde 639 9 50 23 5 17 8 52 Btik-EUloo 6 49 10 1 2 14 5 27 9 03 Galeen 6 56 10 8 221 5 34 9 10 Sittard 72 10 15 2 29 5 41 9 17 Susteren 711 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt 7 18 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbracht 7 28 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 7 39 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 7 47 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 7 56 11 15 331 6 39 10 18 Belfeld 3 37 10 24 Tegelen 87 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 813 11 35 3 52 6 58 10 39 Venlo-Blottcrdam Venlo v 5 50 8 35 10 8 40 10 06 12 2 4 04 V L4 Bltrick 6 03 - X 7 20 Horst-Sevenum 625 8 53 1021 1217 X 7 32 Helenaveen 6 50 97 1039 12 31 X 1 7 46 Deurne 7 04 9 16 1049 12 40 X I 7 54 Helmoud 7 38 9 27 117 12 51 X 4 47 85 Nuenen-Tong. 7 57 9 40 11 23 14 - 8 18 Kindhoven 8 21 9 49 1135 l 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 37 10 14 12 22 1 38 X 5 30 8 59 Tilburg 942 10 38 1 l 58 X 5 49 9 25 Breda 10 24 11 11 1 23 3 28 X 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 X 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 £3 Rotterdam- venlo Rotterdam 537 8 30j10 "2 12 24 3 27 5 30 Dordrecht 6 IS 919 11 5 1 24 4 6 67 Breda 7 1 1014|11 44 2 30 4 44 X Tilburg 7 28 10 4 Ij 12 9 3 11 5 24 - Boxtel 8 11 IS 12 34 4 18,549 8 04 Eindhoven 830 11 54 12 58 5 61 6 12 8 52 Nuenen-Teng 837 122 5 10 94 Helmond 8 48 1216 115 5 25 6 28 9 22 Deurne 9 00 12 30 X 5 40 X 9 42 Helenaveen 909 12 40 X 512 X 956 Horst-SeTenum 92" 12 57 X 6 10 X 10 21 Blerick 1 15 X 6 27 X 10 45 Venlo 9 42 120 156 6 32 79 10 50

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4