Cl £V.stU p°aïrctósd -r 1lln^l6m?.i83chap te ,K0rkr«de. 11 dec*:. 12-13 dec. 13 dec, 12 dec. 12 dec, 15-31 dec, 25 dec. zondag 3 jan 7 Jan. 9 Jan. 16 jan. 17 jan. (week] 21 jan. 23.'jan. 28 jan. 2 febr. 5 febr. 6 febr, 13 febr. 14 febr. 21-22-23 fabr. 25 fabr, 9-10 maart 13 maart 17-18 april DORPSRAADUERKIE ZINGEN Drumband Oudercommissia Vastalaovusver. Rijvereniging Fanfare SU DIS LUB SU DIS Uastalaouusver. SU DIS SU DIS Uaatalaovusv/ar. L V/8 Basisschool klas 6 SV DIS Vadtelaovusver SV DIS Vastelaovusver Carnaval SV DIS L VB Peuterspeelzaal _rFanf are 30 maart-1 april Öasissch/kleuterschool 6 mei 8-9-10-11 mei 29 mei 8 juni A juli 6 augustus 3-4-5- sept. Kleuterschool Kermis Parochie Basisschool klas Fanfare-drumband Fanfare-drumband Fanfare-drumband eestavond Receptie Oud-papier-aktie Damsavond voor jong en oud Donafceursaktie Opluistering Hoogmis Nieuwjaarsinstuif Jaarvergadering en kienen Fietstocht D-E Bonte Avond Donateursaktie voetb/korfb) Filmavond C-D-E /korfbalaap-pup. Prinsenbal t - Lezing Klasse-avond Kuis B-C Aldeuieverbal Qosspel B-C-D Receptie Prins Kuis O-E Demonstratie koud buffet Viering 5-jarig bestaan - Solistenconcours te Leunen IQ-minutengesprekken Ouderavond oudste kleutera H, Vormsel Informatie voortgezet onderwijl. Vlooien-antiekmarkt /Discotheelc Autocrosseuedstrijden Muziekfeesten GEMEENTE venray Melden en ophalen Kadavers rond Kerstmis en Nieuwjaar. De destrokt iebedxüven te Son laten wetenf dat in verband met de komende j feestdagen die beide op vrijdag vallen) de grote kadavers zoveel mogelijk daags tevoren zullen worden opgehaald. De kadaver—vaten diB op donderdag 24 of 31 december worden gemeifcd voor 9.50 uur, zullen zoveel mogelijk nog dezelfde dag worden geleegd. 'Anders uiterlijk op maandag. t - t •k X

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8