Zoals u allen weet is er grote nood in POT.™, De mensen zijn wanhopig, want er is werkelijk niets te koop. Van 17 tot 20 oktober zijn wij er zelf nog geweest en we hebben de lange rijen zien staan bij de winkels waar nog wat gebracht werd. Soms tever geefs, went voordat men aan de beurt is, is het vaak op. Wij weten ook dat het onmogelijk is iedereen te helpen. Voor Kerstmis__gaat er nog een vrachtauto met winterkleren, levensmiddelen en waspoeder naar Polen en rond Pasen willen we nog een keer gaan. We gaan dan zelf de spullen brengen naar de burgemeester van Nowy Klincz, een dorpje van zo'n 70 gezinnen, 50 km ten zuiden van Gdansk. Samen met de burgemeester gaan we de geschenken bij de gezinnen brengen. Dat hebben we in oktober ook gedaan en we hebben toen gezien hoe hard het nodig is, dat ze geholpen worden. HOE MEER HULP WIJ KRIJGEN, HOE MEER MENSEN WE KUNNEN FET.PBN! U kunt geld overmaken; wij kopen daar dan de meest belangrijke dingen voor om mee te nemen, (ook medicijnen en verbandmiddelen) Ook kunt u ons helpen met vlees in blik, rijst, macaroni, zeep, zeeppoeder, kindermeel, melkpoeder, koffie, kaap, soep enz. enz. Laat hen niet in de kou staan en help onsl Sreng uw op het onderstaande adres en wilt u meer inlichtingen, bel dan gerust even! JACK Elf MARIANNE PIJPERS - i'AH DEN HOEK - VALKENKAMPSTRAAT 12 5807 AN OOSTRUM TELEFOON: 04780 - 83825 GIRO: 1338644 met vermelding T.J,V. POLEN Ieder, die ons met deze aktie helpt alvast heel hartelijk dank. Jack Pijpers Marianne Pijpers- van den Hoek Will van den Broek- van den Hoek t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7