roio - lotto v7 KERKDIENSTEN PARPCHIE OIRLO COLLECTANTEN Zaterd. 19,00 dan Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00. GySchoeber Donderd,19.00 0.Peeters 21.00 L.Nelissen Wanneer er nog parochianen de communie tijdens Kerstmis thuis willen ontvangen, gaarne bericht aan d e pastoor, DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. 19.00 Gebr, Steeghs -P.Willems'sen -E.Geurts Zondag 8,30 R.Willemssen -G.Willemssen -ld,Zanders -R^Zan- ders. 10.00 Gebr. daas -PVersteegen -S.Geurts 19.00 R.Nabben -FVerheijden 8.00 R.de Lauw -R.Steeghs Donderd.19.00 S.v.d.Sanden -H.Custers -d.Geurts -UI.v,Dijk 21.00 Gebr. Steeghs -P.Uiillemssen -E.Geurts Vrijdag.,8.30 Fl .Willemssen -R.Zanders tG Willemssen -W.Zan ders 10.00 Gebr. daas -P,, Vers teegen -S.Geurts Zaterd. 8.30 H.Gooren -R.de Lauw 10,00 R.Geujrts -E Flinsenberg -R.Nabben -FVerhei jden Dinsd. Woensd. Donderdag 24 december GELEGENHEID TOT PERSOONLIJK BIECHTEN 11 .00 -.12.00 uur 18.00 - 19.00 uur In verband met de feestdag-en wordt de TOTO opgehaol'.. op 21 en 28 december vó6r de middag. De maandlotto wordt een ieek eerder opgehaald, dus vóór Kerstmis i.v.m. inleveren. Nieuwe deelnemers aan de TOTO OF LOTTO kunnen zich; melden bij Th.Hellegers, tel. 375* I T i s t 1 r-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3