I PAROCHIE OIRLO ....KERKDIENSTEN 4e Zondag v.d. Advent Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis (DAMESKOOR) Jaard. Truus Guffens-Swinkels tevens uit dankbaarheid; intentie voor Sef Dircks. Zondag 8.30 H.Mis 10.00 Hoogmis St. Ger. Kemmelings, Anna Geurts en Anna Kemmelings; intentie Teng Steeghs; maandd. Antonetta Peeters-Geurts Dinsd. 19.00 BOETEVIERING MET EUCHARISTIEVIERING als voor bereiding op het Kerstfeest. UJoensd. 8,00 H.Mis tot bijzondere intentie Donderdag KERSTAVOND 24 DECEMBER 19,00 Gezinsviering Kerstmis, verzorgd door de kinde ren v.d. basisschool. 21.00 PLECHTIGE NACHTMIS van Kerstmis intentie Oan Nelissen; Mathieu Duyf en overl. ouders; Martha Rongen en overl. ouders Deze H.Mis wordt opgeluisterd door het DAMES-EN HERENKOOR. Vrijdag KERSfMIS 25 DECEMBER 8.30 Herdersmis, gezongen door het "Oonge Garde Koor'!. 10.00 plechtige Hoogmis int. Sef Claessens en zoon Simon; St. 3an Duijkers en Petronella van Dijk; Toos Duijkers-Oenniskens Deze dienst wordt opgeluisterd door de FANFARE. Zaterd.TliJEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER 8.30 H.Mis tot. zekere intentie 10.00 Hoogmis maandd. Yheodora Willemssen-Opheij i v I I j I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2