BE 3 A AR DE NGYFi NA ST I EK Vandaag donderdag geen gymnastiek. Dit in verband met de bejaardenkerstviering in Merselo. Nu is de gymnastiek cp vrijdag 18 dec. om half twee de ritmische oefeningen en om half drie bejaardengymnastiek Bij deze wenst de bejaardengymnastiekde ritmische gymnastiek; de twee volksdansgroepen alle dorpsgenoten een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar. BILJARTCLUB "ONDER ONS" In de week van 21 - 26 dec. worden gespeeld A, B en C vrij D Oirlo -Swolgen Uitslagen deze week cpspeelde wedstrijden t A Oirlo -Kruispunt 7-2 B Villa Paula -Oirlo 4-7 C Vriendenkr.Well-Qirlo 9-2 D Oirlo -TOP II Melderslo 7-4 SCOUTINGGROEP ST. MACHUTUS Vanavond om half zeven hebben we allemaal een kerstavond Het duurt tot ongeveer half negen. De volgende week 24 dec. en de week daarop 31 december hebben we geen club. Dit i.v.m. Kerstmis en 0udjaaro De volgende club is dan pas 7 januari. Uij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. De leiding 19 Oanuari is er oudercommissievergadering om 8 uur in het Oeugdhuis voor de Scoutinggroep, BLAUWSPAR KERSTBOMEN L. EWALS PAST. GERARDSSTR. 1A TE KOOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13