JOS VERSTAPPEN KEI JZERS attentie - E N TROUWEN OP VRI3DAG 18 DECEMBER A.S. DE KERKELI3KE INZEGENING VINDT PLAATS OH 14.00 UUR IN DE ST. LAHBERTUSKERK TE HORST. RECEPTIE VAN .18.30 T.OT 20.00 UUR IN ZAAL "DE RUIF" HOOFDSTRAAT .43 TE OIRLO OIRLO, HAALAKKER 36 HORST, VLIESSTRAAT 20 TOEKOMSTIG ADRES HAALAKKER 36, 5808 AZ OIRLO bericht wan de kleuterschool - - In verband met het projekt Voeding, dat we in januari 1982.gaan uitvoeren, verzamelen we lege dozen van levensmiddelen. - Nu de winter weer is aangebroken, komen er veel kinderen op school met laarzen. Daar er veel dezelfde laarzen zijn, verzoeken wij U vriendelijk hierin de naam t zetten. Dit voorkomt problemen. Bovendien raden wij U aan om aan hanoschoenen of wanten een koord te maken. C0PIE VOLGENDE bJEEK UITERLIJK A.S. MAANDAGMIDDAG 12 UUR IN BEZIT. 'T VOLGENDE KRENTOE VERSCHI3NT DINSDAGMIDDAG NA 4 UUR. lilde spaart er mee V-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11