O o If O n IN 0€ KOPIE NQ£ UCKEN VERSCHIJNT 'T KRENTJE AES VOLGT t nr. 5 dinsdagnamiddag/avond 22 dec, Copie binnen uiterlijk maandag*21 dec8 12,00 uur 's middags. nr. 6 donderdag 7 jan, Copie binnen op vaste tijd s m66t dinsdag 18.00 uur. Jrg. ..13.... Nr. ...4... Datumd.Q ad a r .d a .g.1.7..d a p e m b e r 1981 ATTENTIE U ZIET.IN OE'UCEK VAN OUO- EN NIEUW KG?\T ER DÜS GEEN KRENTJE. Redaktïe-adres: Hea\aKker32f Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdap 18.00 uur a - 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1