l 3e zondag v.d. advent Zaterd. 19.00 Gez.H.Nis (KINDERKOOR) St. Antoon Rongen; Huberdina Houba; Hyrcnimus Rongen en Elsabeth Brüncken. Zondag 8.30 H.Mis overl. fam. Vogelsangs-Oeurissen en Uilhelmina Nabben-Cox 10.00 Hoogmis overl. cuders Oanssen-Oenniskens Dinsdag 8.00 H.Mis overl. fam, Noijen-Claessens Uoensd. 8,00 H.Mis voor de parochie Donderd. 8.00 H.Mis tot zekere intentie Vrijdag 14,00 PI.Huwelijksmis voor het bruidspaar Peters-Swinkels Zaterd. 19.00 Gez.H.flis (DAMESKOOR) jaard. Truus Guffens-Swinkels en uit dank baarheid. COLLEETANTEN Zaterd. 19.00 O.Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. 19.00 Gebr. Steeghs p,Uillemssen-E,Geurts Zondag 8.30 M.Uillemssen -G.Uillemssen -R. Zanders-U. Zanders 10.00 Gebr.Maas -S.Geurts -PVersteegen Dinsd. 8.00 H.Ousters -3.Steeghs Uoensd. 8.00 Fr. Zanders- M.Zanders Donderd. 8.00 U.v.Dijk -M.Engels Vrijdag 14.00 R.Nabben - R.Geurts -H.Gcoren HEREN-,EN DAMESKOOR repetitie maandag 19.30 uur in de kérk VOLKSTUINLIEFHEBBERS vanavond 20..00 uur oprichtingsvergadering aanvang 20.00 uur gemeenschapsruimte basisschool KERKDIENSTEN OIRLO f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2