22Sê2a=^^éSS=s==£iL==^K9«-b§MlsSie welke ten behoeve .an de Oirlose gemeenschap-Set alleen sporthals zodanig bij betreffend team daarvoor het meest in aanmerking komt met dien verstande dat nooit tweemaal op rij deselfde hiervoor in' vrage komt» ALLES thuis (vak 10 -tot s) 14«30 DIS 1 - RKDSQ 1, scheids» Bico Mormels Ook dit team is zeer sterk, we weten nog van Arcen..,,. Bent u verhindert, gaarne tijdig afmelden..tot Pond, zes uur I S^niQlP Sï DB AgGBIASSISGg Iedereen weet inmiddels dat f 28 ^se/ a het een moeilijke periode wordt (en ale is) van het al of niet moeten voetballen.Nogmaals hier in grote lijnen de vól gende informatiee afgelasting door BondIedereen wordt geacht hierna zelf «e luisteren en er volgt hiervan geen bericht aan leider of op opsteliing.Hiervoor kan o.a. worden geluisterd naar de Nieuwsdien sten op Vrijdag 18.00 (li-Hl) 18.50 (l)f Zaterdag 12 30-2* 00 X7.0O-16.OO en 20NBAG 8.00 (l-Il), 9.00 (11-1^.^^° sportprogramma's, vooral NCRV op zaterdag (16.00-18.00) bellen is niet altijd een juiste handeling. 5 CwIht^~gT^^-^fJfierVaK krijgt leider op ziïn huisdadres oer^chten volgr zo spoedig als mogelijk bericht bij opstelling /ooral bij vroege wedstrijden is het aandacht "geblazen". Daarom; In alle gevallen mag iedereen informeren bij de wedstrijdsecretaris!IJ BE JDIS-NIEÜWJAARSINSTUIE is niet om alleen DIS-leden te verwelkomen, maar ook alle anderen die onze Sportvereniging goed gezind zijn. in ere en tot ziens op die DIS-INST0IP. Laten we de zaken t.o.v. eerste wedstrijd rechttrekken. SucceëlL 22.00 DIS 2 SV WTTWi 2t scheid sr. J, Rongen Het^ zwaar bevochten punt uit zegt het tweede genoeg..... 10.00 DIS 3 - Kronenberg 2, scheiöar. Prans Vervoort Hier is een zege zeker nodig voor aansluiting met concurrenten. 10.00 DIS 4 - ESV 2, schei dar. w v ïïorck SEV is hoog geklasseerd en toch kansen voor 4 3-2.45 DIS 5 RKDEV 5» wedstrijdl F de Mulder r i nwowpiia mui u i n«—^m—i mui i ill hlihi._huühijj__ 1.1 A. (t TlT\T>T"«T'iï/l ATttr^A' T^rr»-« t V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 19