xx De volgorde van de lijst uan kandidaten is op hst gemeente huis door de Afd. Voorlichting en inspraak in het bijzijn van een afgevaardigde van de OüRPSRAAÜ OIRLÜ bepaald via LOTING. xx Ofschoon mij als DORPSRAAD OIRLO liever allo namen van kandi daten op een schijf hadden staan* kwam van gemeentewege het bezwaar* dat dit schijvensysteem grote moeilijkheden had gegeven bij verkiezingen onlangs in het 6ruk3ko voor een nieuwe wijkraad. De stemgerechtigden vonden de invulling van zofn schijven- systeem erg moeilijk. xx Voor de verkiezingen in Oirlo is men daarom maar van een öchijvensysteem afgestapt. xx De komende dagen brengen enkele leden van cfe Dorpsraad de oproepèngskaarten bij U in de brievenbus. xx Aan de achterzijde van deze kaart staan alle namen van de kandidaten op (via loting) xx Als U gaat stemmen, moet U DE OPROEPINGSKAART MEEBRENGEN naar het Gemeenschapshuis aan de Dep. Petersstraat. xx U KUNT op ELF KANDIDATEN Uixl STEM UITBRENGEN Ml! maximaal..dus niet meer!) XX GA ALLEMAAL STEMMEN OP 12 OF 13 DECEMBER. VOOR EEN LEEFBAAR OIRLO U ZIET een nieuwe ploeg staat klaar !M DORPSRAAD OIRLO VOOR DE VERKIEZING VAN DE DORPSRAAD O I R L O 12 13 DECEMBER 1981 Kandidaten voor de verkiezing van de dorpsraad Oirlo, 12 en 13 december 1901. (volgorde bepaald vla loting)_J Lei Duljkers, Hoogrlebroekseweg 3 Ger Houwen, Dionifli\J88fcraat 7 Math Pluk, Gextrudisstrant !3 Henk Verhoeven, Molenhoek 8 Vlc flesen. Hoofdstraat 16 bei Dl rek», Hanlakker 26 Jep Verhoeven, Molenhoek 8 Mennle Peppllnkhulxen, Olrloseheido 3 Mel van Rljnwljck-Kartens Hoofdstraat 2 dan n«rtf»la, MeerJosewog 16 .7«c Dtrcka, nisfctcrweg 3b MeS Houwen-Dnnnen Zandhoek 16 Hans Spee, llaalakker 2i Plet van Eldonk, Zandhoek 5 Hofis Maas, Haalakker 37 U kunt uw stern aan 1) (elf) kandidaten geven oproep t>i^ stemming meebrengen/ o |i r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12