DORPSAGENDA: 3 dec 4 dec 11 dec. Scouting:welpen-kabouters Basisschool/peuterspeel zaal LUB St.Nicolaas- feest je Bezoek Sint aan kleuters, peuters en lagere school Feestavond 12-13 dec i 13 dec 12 dec. 12 dec D0RP5RAADVERKIEZH\lG-EW Drumband Oudercommissie Uastelaovesver. 15-31 dec. Rijvereniging zondag 3 jan, SU DIS Receptie Oud-papier-aktie Dansavond voor jong en oud Donateursaktie Nieuwjaarsinstuif BEJAARDENUERENIGING - Op donderdag 17 december is er weer een kerstviering voor de be jaarc en Aanvang om 2 uur in de kerk te Merselo. Daarna voortzetting v.d. viering in Zaal Arts met traktatie. Deelnemers uit Oirló kunnen zich. aanmelden bij het bestuur voor 1G december De secretaris SCOUTINGGROEP ST. MACHUTUS Uanavond is er Sinterklaasavond, üje beginnen om half zeven en het duurt tot half negenZorgdat je op tijd beat. Uolgende week donderdag is er weer club om half zeven voor de welpen en 'kabouters. De leiding DAMESKCOR OIRLO Zaterd. 5 dec. om 13.00 uur de H.Mis zingen. - Maandag 7 dec. om 19.30 uur repetitie in de kerk met het herenkoor. Het bestuur 13 - r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6