MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Serenade lid Lec Gommans Fanfare en drumband zullen a,s. vrijdag 4 december een serenade brengen aan ons lid Lec Gotamans, welke op die dag in het huwelijk treedt met Marij Weijs. Alle leden van fanfare en drumband dienen om 19.30 uur bij Marjacq aanwezig te zijn voor gezamenlijk vertre naar Zaal de Ruif, Op aller medewerking wordt gerekend. Nieuwe leerlingen fanfare-opleiding..attentie Alle leerlingen, welke met ingang van 1982 begin nen met een instrument-opleiding voor de fanfare, worden ver zocht om a.s. vrijdag 4 december cm 19,15 uur bij Marjacq te zijn. Door Dhr. Schellens zal dan worden bezien, welke instrument bij de leerling past, In verband met de aanschaf van enkele nieuwe in strumenten is het noodzakelijk om te weten welke instrumenten dienen te worden aangeschaft. Wij vertrouwen dat alle nieuwe leerlingen op vrij dag a.s. aanwezig zullen zijn. Herhaalde oproep leerlingen drumband De Lproép tot aanmelding van nieuwe leerlingen veor de drumband heëft reeds succes geboekt, doch niet vol doende cm een slfstandige jeugddrumband te kunnen fcrmeren. Gaarne zouden wij zien, dat nóg een ZESTAL cf meer MEISJES OF 3DNGENS zich aanmelden als lid van d e drum band, zodat een geheel nieuwe groep kan worden opgericht. Aanmeldingen liefst zo spoedig mogelijk bij het secretariaat, Haalakker 26, tel. 697 of bij Anselm Nelissen, .Hoofdstraat 26, tel. 220,. HARTELIJK DANK AAN PASTOOR h. LEMPENS DAMES- EN HERENKOOR VOOR DE SFEERVOLLE EUCHARISTIEVIERING, DIE WERD Bp- GEDRAGEN T.G.V. ONS 25-JARIG HUWELIJKSFEEST. VERDER DANK AAN ONZE MUZIEKVERENIGING EN ALLEN VOOR DE FELICITATIES, BLOEMEN EN CADEAUS. HET WAS VOOR ONS EEN ONVERGETELIJKE DAG. A. NELISSEN- VERHEI JEN EN KINDEREN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5