Nog enkele weken en het jaar 1981 is voorbij. Dit jaar mochten wij van vslen hun toegezegde gezinsbijdrage ontvangen. Het kerkbestuur is daar zeer erkentelijk voor, temeer omdat de financiële toestand v.d. kerk wat zorgelijk is. Daarom zouden wij een cbingend verzoek willen doen aan degenen, die hun toegezegde gezinsbijdrage nog niet hebben voldaan dit alsnog te doen. Het Uw aller steun helpen wij de kerkbalans op het einde van het jaar enigszins te verbeteren. Bij voorbaat dank, Uw pastoor WILLEM TELL Uitslag w.k. tegen H .Vissers Pvd.Ven ThClaessens Th.Achten P.Drabbels - H.v.d.Ven P.v.Lierop Oac Gommans B,v.d.Ven Heide 235 232 226 222 220 212 211 203 192 A.Cox 190 M.ThijssenT89 L.Ooosten 182 L.Oanssen 177 Dvd.Ven 166 R.v.d.Venne 161 P.Gcmmans l98 R.Claessens 53 g w.k', tegen St.Anna P.v.d.Ven 234 Oac Gcmmans 181 Th.Achten 229 P, Gommans 176 H.Vissers 225 B.v.d.Ven 166 ThClaessens 223 A.Cox 165 P.Drabbels 222 N. v.d.Ven 143 Pv.Lierop 216 R.v.d.Venne 135 H.v.d.Ven 209 D.v.d.Ven 128 0.Peeters 199 R.Claessens 76 L.Ooosten 185 Wedstrijddata i donderd. 3 dec. w.k. te gen Overloon uit vertr, 19.00 uur 19.30 uur- zaterd. 12 dec. midwintertoerncci Arcen- aanv. 16.00 uur - vertr. 15.15 uur dond. 17 dec. w.k. tegen Overloon-thuis- aanv. 19.30 uur BESTE PAROCHIANEN, - donderd.10 dec. w.k. tegen Heide-thuis-aanv

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4