KERKDIENSTEN OIRLO 2e zondag van de Advent Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis (DAMESKOOR) Sef Claessens en zoon Simon (coll); jaard. Johannes Idolters en Gertruda Peeters overl. fam. Drabbels v-d-Ven Zondag 8.30 H.Mis overl. fam. Vogelsangs-Jeurissen 10.00 Hoogmis overl. ouders Holleman-Verwaay en Joh.Verwaay St. Gerardus BelissenJohanna Geurts en Mar- tines Nelissen. Dinsd. 8.00 H.Mis voor de parochie Uoensd. 8.00 H.Mis voor de weldoeners v.d.kerk Donderd. 8.00 H.Mis tot bijzondere intentie Vrijdag 8.00 H.Mis t.e.v.St.Machutus Zaterc. 19.00 Gez.H.Mis (KINDERKOOR) St, Ant.Rongen -Hub.Hcubaj Hyronimus Rongen en Elsab. Brüncken COLLECTANTEN Zatero. 19.00 J.Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. 19.00 Gebr.Steeghs -P.Willemssen -E.Geurts Zondag 8.30 M.Willemssen -G.liJillemssen -R.Zanders ld.Zanders 10.00 Gebr.Maas ~P.Versteegen -S.Geurts Dinsd. 8.00 F.Verheijden -S.vd.Sanden Idoensd. 8.00 E.Flinsenberg - H.Custers Dcnd. 8.00 Fr.Zanders -M.Zanders Vrijdag 8.00 R.Nabben -M.Geurts REPETITIE HERENKLOR - maandag 20.00 uur in de kerk Er is dan repetitie van het dames-en herenkoor samen, (in de kerk)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2