fanfare "o egen" oirlo Haa-lakker 26 697 Oirlo, Nov. 1981 OPROEP voor nieuwe Leerlingen van onze Drumband. Het Bestuur van de Muziekvereniging ONS GENOEGEN "doet hiermee een extia poging orn te komen tot uitbreiding van het ledenbestand van onze Drumband. Onze Drumband welke een onmisbaar onderdeel is van de Muziekvereniging, heeft dringend behoefte aan uitbreiding en zo mogelijk verjonging van het ledenbestand. Indien voldoende nieuwe leerlingen zich zouden aanmelden, zou een geheel nieuweJeugdDrumband kunnen worden geformeerd. De opleiding van de nieuwe leerlingen voor drumband, zal, in eigen beheer geschieden, zodat de kosten van opleiding belangrijk kunnen worden verminderdiBij een geheel nieuwe start zou na verloop van ca. 1? jaar de drumband zelfstandig kunnen optreden. Toevoeging aan het bestaande korps zal echter langere tijd in besïag nemen/' vanaf co 8 jaar, welke interesse hebben om als lid van de drumband te worden opgeleid, gelieve onderstaande strook voor 6 Dec. a.s in te leveren bij het secretariaat: Kaalakker 26 of bij Anselm Nelissefr, Hoofdstraat 26. Het Bestuur vertrouwt erop, dat met voldoende aantal leerlingen zal worden gestart, om een Jeugddrumband te kunnen formeren. Ondergetekende geeft zich hiermede op als leerling van de Drumband Ons Genoegen Naam en voornaam: Geb.datum: Adres Handtekening ouders

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9