HANDBG0E5CHUTTERID WILLEM TELL Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die mee gewerkt hebben aan het welslagen van het schuttersweekend. Het bestuur SCOUTINGGROEP ST. MACHUTUS Kabouters Vanavond hebben we weer club om half zeven. Tot dan Welpen Vanavond hebben we weer hcrde om half zeven. Tot dan. Denken jullie aan de Sinterklaasviering volgende wee donderdagavond. We verwachten jullie om half zeven. De leiding UW C 0 P I E xx in de brievenbus depcneren xx ruimschoots op tijd inleveren xx het liefst al op maandag xx BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING 12 - 13 DECEMBER STEMT OIRLO VOOR EEN NIEUWE DORPSRAAD U TOCH OOK

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8