De oudercommissie Sinterklaasviering-dorps intocht Even als verleden jaar, zal ook dit jaar de Sint Oirlo bezoeken en wej op zondag 29 Novenber en op Vrijdag 4 December in de peuterspeelzaal, kleuter en basisschool. Hiervoor zal de oudercommissie een huis aan huis collecte houden om;de onkosten te kunnen betalen, hopende op Uw medewerking wensen wij U allen, maar bijzondér de kinderen een fijne Sinterklaasviering toe. De oudercommissie

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7