HANDB00GSCHUTTERI3 UILLEFI TELL Uitslag vriendsch. tegen Tegelen Uitslag onderlinge wedstrijd Uitslag indoor 3-pijlen-wedstrijd H.l/issers 285 273 P.v.d.Ven 279 267 P.Drabbels 271 267 ThClaessens 266 259 H.v.d.Ven 263 258 P.v.Lierop 265 242 B.v.d.Ven 246 21D dond. 26 nou. w.k. St.Anna -thuis -aanv. 19.30 uur dcnd. 3 dec. w.k0 0vericon uit - vertrek 19.00 uur dcnd. 10 dec. w.k. Heide -thuis -aanv. 19.30 uur zaterd12 dec. rnidwintertcernooi-Arcen -aanv. 14.00 uur- vertrek 13.15 uur RI3VERENIGING "SPORT NA ARBEID" A.s. vrijdag 21 november om 8 uur St. (\!icolaas-avond voor onz pony-ruiters De ouders v.d. pony-ruiters zijn ook van harte welkom. Het bestuur UIIE KAT. ONS HELPEN AAN NOG BRUIKBAAR ONDERGOED EN/OF LANGE ER0EKEN VOOR KLEUTERS (VOOR EVENTUELE 0NGELUK3ES) DE LEIDSTERS VAN KLEUTERSCHOOL T HUWIELKE" HVissers 235 B.v.d.Ven 191 P.v.d.Ven 233 ACox 175 P.Drabbels 231 LOanssen 154 ThClaessens 228 PG0rnmans 145 Th.Achten 225 R.v.d.Venne 144 Hv.d.Ven 208 D.v.d.Ven 124 P.v.Liercp 206 R,Claessens 108 HVissers 236 Oac Gcmmans 200 Pvd.Ven 230 Rvd.Venne 179 Th.Claessens 224 A .Cox 176 P.v.Lierop 222 L.0 costen 174 P.Drabbels 216 L.Oanssen 161 H.v.d.Ven 212 DvdV e n 135 Th.Achten 209 P. Gcmmans 133 BvdV e n 202 R .Claessens 76 Uiedstri jddata

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6