KERKDIENSTEN PAROCHIE OIRLO Zaterd. 19.00 GEZINSVIERING Deze wordt verzorgd door de kinderen v.d. 6e klas. int. Piet Rongsn en Martien} ov8rl. fam. Nelissen-Verheyen en Nelissen- Ewals; Theodora Llnillemssen-Ophey (maandd.)} 3ac Lemmen (coll)} jaard. S^eng Hellegers en tevens voor Lei van Soest. Zondag 8.30 Voor 3ac Bartels (coll) en tot zekere intentie 10.00 Hoogmis voor Frans Verstappen (coll) voor Antonetta Peters-Geurts (coll) voor Grad Schoeberj Francisca Simons en overl. fam. Tevens jaard. voor broeder Cletus-Classens Dinsd. 8.00 H.Mis voor P.v.d.Beuken en Petronella Lemmen (St) Uoensd. 8.00 H.Mis voor Ger Classens en Maria de Mulder (St.)} tevens ter ere v.d. H.Machutus tot zekere intentie. Dond. 19.00 H.Uur H.Mis voor Peter van Kempen, Anna UJeyers} Peter van Rieth; Petronella Litjesn (St.); tevens voor fam. Nelissen. Vrijd. 19.00 EERSTE VRI3DAG V.D. MAAND H.Mis voor 3oh.Hendriks -MathVuilings (St.) Zaterd. 19.00 H.Mis voor Sef Classens en zoon Simon (coll)} tevens jaard. 3oh.L)olters en Gertruda Peeters COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 3.Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber MISDIENAARSDIENSTEN Zaterd. 19.00 Gebr.Steeghs -P.lilillemssén-E.Geurts Zondag 8.30 M.LIillemssen-G.Willemssen-R.Zanders-W.Zanders 20.00 Gebr.Maas-P.Versteegen -S.Geurts Dinsd. 8.00 M.Engels-Li. v.Dijk -S. v. d.Sanden Woensd. 8.00 H.Gooren -R.Geurts -R.de Lauw Donderd.19.00 R.Steeghs -E.Flinsenberg -M,Zanders Vrijdr 19.00 R.Nabben -Fr.Zanders -FVerheijden

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2