2JL2JLIJL2 SLi=jLfc=2= VAN 25 KG VOOR DE OPEN HAARD TEVENS VOORRADIG EIERKOLEN EN ANTRACIET tel. 741 - J PTEDE DEL INGE N_V DJ._B ASISSCHOOL —Er zijn, ondanks de vele akties van de afgelopen tijden, door de jongens en meisjes v.d. klassen 5 en 6 toch nog 88 missiekalenders verkocht. Mede door hun inzet en door de bereidwilligheid van veel Oirlonaren hebben we daarom 572,- over kunnen maken aan de missieprocuur Carroel te Almelo. -De kinderpostzegelaktie is dit jaar weer een groot succes geworden. Onze vijfde- en -zesde-klassers zijn erin ge slaagd het volgende te verkopen xx194 mapjes prentbriefkaarten xx365 zakjes kinderpostzegeld De totale opbrengst is derhalve ƒ1848,- een fiks be drag, dat we op de girorekeming v.h. Nederlands Comité voor Kinderpostzegel gestort hebben. Een woord van cdnk derhalve aan eenieder die hiertoe bijgedragen heeft Hè...hè., wat heb je eraan j Degene die dacht dat ie leuk was cm even de planten bij Marjacq uit de bloembakken te plukken. I Degene die zich aangesproken voelt mag de planten er weer mee inplanten in de bakken om het geheel toch weer fraai te doen lijken. Zeg...ben nu ook flink en meldt je oven bij tel. 374. - I I I I I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16