Op de kampioenswedstrijden van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen j.l. zondag te Venray gehouden, wist onze drumband beslag te leggen op de KAMPIOE NSW IMPEL in de tweede divisie sectie A. Langs deze weg willen wij instructeur en leden ban de drumband nogmaals felicitefcen met het behaalde succes. Door deze prestatie is onze drumband gerech tigd om deel te nemen aan de LANDSKAMPIOEN®EDSTRI ODENwaarop korpsen uit geheel Nederland kunnen deelnemen. Vanwege het behaalde succes op het drumband concours te ISsselsteyn n.l. in de tweede divisie een 1e prijs met promotie naar de eerste divisie, alsmede het succes op de Limburgse kampioenschappen, n.l. DE KAMPIOENSWIMPEL in de tweede divisie, zal op ZONDAG 13 DECEMBER a,s. in Zaal de Ruif een receptie worden gehouden van 11,00 uur tot 12,30 uur, bij welke gelegenheid de KAMPIOENSWIMPEL door een afge vaardigde van de Limb. Bond van Tamboerkorpsen aan onze drum band zal worden uitgereikt. Op deze receptie komen wij nog nader terug. SE RE N A DI=Z I^L U|RE N=|R U^I DS P A A R_ H_^DR A B BE LSD_. V/E N A.s, vrijdag 27 november zal fanfare en drumband een serenade brengen aan ons bestuurslid H,Drabbels, welke op die dag zijn 25-jarig huwelijksfeest viert met zijn echtgenote Dr.v.d, Ven en hun kinderen. Leden van fanfare en drumband worden verzocht om uiterlijk 19.15 uur bij Marjacq aanwezig te zijn voor gezamenlijk ver trek naar Zaal de Ruif. Op de medewerking van alle leden wordt gerekend. |I^_NIC0LAAS-INT0CHT=0P_29_N0VEMBER_ Fanfare en drumband "Ons Genoegen" zullen op zondag 29 november hun medewerking verlenen aan de intocht van St. Nicolaas in Oirlc. De leden van "Ons Genoegen" worden verzocht om 13.30 uur bij Marjacq aanwezig te zijn, vanwaar wordt vertrokken naar gebouw SaWeCc, waar de Sint wordt afgehaald en vervolgens bij goed weer een tucht door Oirlo maakt en daarna in de kerk zijn opwachting aan de jeugd van Oirlo maakt. De fanfare zal hierbij nog St. Nicolaas-liederen ten gehore brengen. Op de medewerking van de leden wordt gerekend. Het bestuur MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" D^M|AND=^ONS=G|NOEGEN^_LIMByRGS_KAnPIOEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13