8 20«0ö yüR AGENDA PAROCHIEVERGADERING i Opetng door de voorzitter 2* Notulen v«d9 vorige vergadering 3a financies! verslag 1980 an begroting 19B2 4» fïededelingers 50 Rondvraag 21.15 OUR AGENDA DORPSRAADVERGADERING 1. Opening 20 Mededeiinran 3* Nieuwbouw gemeenschapshuis 4» Oorpsraadyarklszingen 5» Rondvraag - 6» Sluiting VANDAAG 5 NOVEMBER - 20,00 UUR - H A R 3 A C KERKEL13K ZANGKOORs MAANDAG repetitie om 20*00 uur in de kerks DINSDAGAVOND kwart vóór zeven gezamenlijk met dameskoor oj.u, Heren Schellens en Verhofstad* DUS ALLEN PRESENT n

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8