LIEVE MENSEN IN OELDERE, HEEL VEEL DANK VOOR ALLE STEUN EN MEDELEVEN, DIE IK NA HET PLOTSELING OVERLIODEN VAN 3AN VAN U ALLEN MOCHT ONTVANGEN. HET VERDRIET OM 3AN MOET IK ZELF DRAGEN, MAAR UW HARTELI3KHEID EN MEDELEVEN WAS EN IS MI3 EEN GROTE TROOST* TI3DENS DE MEEST TRIESTE' DAGEN VAN MI3N LEVEN HEB IK FOUTEN GEMAAKT, ONBEWUST, DOOR VERGETEN OF OMDAT HET i NIET ANDERS KON. IK HOOP :DAT U DAAR BEGRIP VOOR KUNT OPBRENGEN. NOGMAALS HEEL VEEL DANK VOOR ALLES. COCK HARTOG HANDBOOGSCHUTTER!3 WILLEM TELL vriendsch tegen Tienray P.v.d.Ven 239 8v.d.Ven 186 Th.Claessens 232 D.v.d.Ven 172 HVissers 231 L-. Danssen 170 Th.Achten 231 PGommans 167 P.Drabbels 226 N.v.d.Ven 145 H.v.d.Ven 215 R-. v.d.Venna 1 2 5 M.Thijssen 196 maandpunten 1 nov. 1981 HVissers 237 3Ousters 200 Th.Achten 233 L3oos ten 183 P.v.d.Ven 227 D.v.d,Ven 162 P.Drabbels 221 N.v.d,Ven 124 H.v.d.Ven 214 L ,3anssen 122 MThijssen 201 wedstrijddata dond. 12 nov. 3ub. concours-Horst - aanv. 19.30 - vertr. 19.00 uur dinsd.17 nov. vriendsch. tegen Tegelen uit - aanv. 20,00- vertrek 19,15 uur dond. 19 nov. w.k, tegen St. Anna - thuis - 19.30 uur aanv zaterd.7 en 8 nov. SCHUTTERSWEEKEND- Zondag 8 nov. wordt tijdens de Kin.der- en. Rommelmarkt de muziek verzorgd door de alom bekende zwerver.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3