BESTE MENSEN Het is fijn omin een gemeenschap te leven waar veel ver enigingsleven is. Het versterkt de oand onderling en men fceeft mee met blijde en droevige gebeurtenissen. Ook voor de jeugd wordt veel gedaan zowel op sport- als recreatief gebied en wat ik zo waardevol vindt ook op cultureel vormend gebied denk maar aan onze prachtige fanfare. Dat bovenstaande ook gezien wordt als belangrijk zijnde, bewijst wel het feit dat het gemeentebestuur deze activiteiten goed subsidieert. Maar in onze gemeenschap is ook een grote groep jongens en meisjes die zich inzetten om onze gemeenschappe lijke vieringen in onze parochiekerk op te luisteren: dat zijn de meisjes van het "Jonge Gardekoor", meisjes van boven de 12 jaar, die voor het eerst afgelopen zaterdag avond - misschien nog niet zo perfect - gezongen hebben en de misdienaars en akolieten. Het is de bedoeling dat deze jongens en meisjes in clubverband regelmatig samenkomen. Voor verschillende acti viteiten, daar er jammergenoeg geen jeugdbeweging meer is voor kinderen boven de 12 jaar. Het is de bedoeling voor deze meisjes en jongens in het komende jaar een isis naar Lourdes te organiseren met de "Nationale Bedevaart", waaraan zij ook hun diensten kunnen aanbieden, die zeer gewaardeerd worden. Hiervoor is dus de opbrengst van de vermelde kienavond bestemd. Mijngewoonte is altijd mooie prijzen cp zo'n avond in te zetten, want ik wil U graag iets terug doen voor de steun die U ons geeft. Ik zié zo'n avond ook als een gezellig contact met el kaar en de tijd heb ik zodanig gekozen, dat ook Uw kinderen mêê kunnen komen. Er wordt naar gestreefd dat het 21.30 uur, dus half tien, afgelopen is. Ik hoop velen te mogen begroeten en U een gezellige avond aan te bieden. Uw pastoor

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16