Begroting Bekening Begroting I960 I960 19BI fff 1. Gezinsbijdr. 30.000,— 32.000,— 32.000,— 2. Koliekten 20.000,— 24.66/1,11 24.000,— 3. Giften/offerblok/ kaarsen 700.— 357,22 600,— 7Stipendia en begraafplaats 8,000,6.915,7.000, 9. Bijdrage Rijk Ge meente/lesgelden 4.262,— 7.112,— 4.352,— 11. Rente, pacht, jachtrecht 5.330,— 6.534,88 5.58O,-- TOTAAL BATEN 68.292,— 77.963,21 73-552,— TEKORT 22.158,— 15.877,68 13.296,— 90.450,— 95-840,89 86.828,— PAROCHIE M.G ERTRUHS - 0 I R L 0 PAROCÏÏIEV ERG A DERI KG 5 november 1981 Bar Mar-Jac. Oirlo Begroting Rekening Begroti 1980 I960 1961 fff 2. Salarissen en sociale lasten 36.0 O,— 41.016,97 31.500, 4. Verplichte en vrijwillige bijdragen 10.150,— 10.715,56 10.628, 6. Kosten exploitatie kerk 21.400,— 22.215,35 23.000, 8. Afschrijving gebouwen en inventaris 2.500,— 2.094,— 2.100, 10. Reserve groot onderhoud 2.000,2.000,2.000, 12. Kosten gebouwen en begraafplaats 13.200,9.565,77 10.200, 14. Rente 1.300,— 1.006,— 1.000, 16, Onkosten 3.400,— 3.213,85 3.400, 18. Onvoorzien 500,_- 2.013,41 3.000, TOTAAL LASTEN 90.450,— 93.840,89 86.828. Bevoe post betreft o.a. extra uitgaven i.v.m. vertrek installatie pastoors 'rsrrc strsrr n 22 .t? s rr:

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8