KERKDIENSTEN GIRL0 VERVOLG COLLECTANTEN zaterd. 19,00 O.Peeters DIENSTEN MISDIENAARS zaterd. 19.00 Gebr.Steeghs -P.Uillem-ssen-E.Geurts zondag 8.30 M.liJillemssen -R, Zanders U Zanders-G .lilillemssen 10.00 Gebr.Maas -PVersteegen -S.Geurts 15.00 R.Nabben -H.Custer-s -FVerheijen-Fr. Zanders maand. 19.00 W.v.Dijk -EFlinsenberg -H.Gooren -R.Geurts dinsd. 8.00 M.tngels - tt.zanders wo-ensd. 8.00 R,Steeghs - R.de Lauw donderd.19.00 R.Nabben -H.Custers -FVerheijen-HGooren vrijdag 19.00 Fr.Zanders -S,v.d.Sanden MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Opluistering'Alierzielenviering A.s. zondag zal de fanfare haar muzikale medewer king verlenen aan de viering van het feest van Allerzielen. Alle leden worden verzocht om kwart voor drie in de kerk aanwezig te zijn. Dit om zoveel mogelijk storingen te voorkomen. Op de medewerking van alle leden wordt gerekend. AARDAPPELEN": BINT3E 00K WINTERVOORRAAD TEVENS 00K EIEREN - ANT. POUUELS PAUWWEG 12 TEL. 456 zondag 8,30 L.Nelissen 10,00 G.Schoeber 15,00 G.Schoeber 0, Peetjers

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3