KEPXr K/ISTEM PAROCHIE OIRLO FEEST VAN ALLERHEILIGEN Zaterd. 14.00 PI.Huwelijksmis bruidspaar Gerritsen-Danssen 19.00 Gez.H.Mis voor Sjaak Lemmen (namens vrienden) MEISOESKOOR Zondag 8.30 H.Mis voor D.Hartog (bejaardenvereniging) 10.00 Hoogmis jaard. Alfons Kurvers jaard. Hub. de Rijck 15.00 Allerzielendienst met bezoek aan kerkhof. Medewerking v.d. fanfare. (onder de Allerzielendienst op zondag en maan dagavond om 19.00 uur collecte voor het onder houd van het kerkhof) Maanc'ag 19.00 H.Mis van Requiem voor Gertruda Guffens-Swinkels Dan Speycken? Theodora Willemssen-Opheijj Toos Duijkers-Denniskens? Frans Verstappen? Sef Claessens? Sjaak Bartels? Sjaak Lemmen Antcnetta Peters-Geurts 8.00 H.Mis intentie (M) 8.00 H.Mis St. Pastoor Reijnen D0nderd.19.00 H.Uur en H.Eucharistie St. Ger. Houwen en Uilhelmina Peters Vrijdag 19.00 H.Mis ter ere van H.Hart van Dezus Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis overl. fam. Bartels-Möijsers Sef Claessens en zoon Simon (DAMESKOOR) KERKKOOR repetitie maandag 20.00 uur in de kerk KERKF-OETSEN s dinsdag a.s. 13.30 uur Mevr. Ncoijen-Claessens Mevr. v.Dijck-Strik Mevr.Danssen-Denniskens Mevr.Steeghs-Linders Dinsd. Lfoened.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2