O c c De verkoop begint op dinsdag 3 nov. om 14.00 uur vanaf Hoogriebroek-Blakt-Zandhoek-Bremmenkamp-Gunhoek- Gertrudisstraat-Past.Gerardatraat-Hogeweg-Machutusstr.- Hoofdstraat. (zolang de voorraad strekt) Op dezelfde tijd gaan we woensdag 4 nov. door* waar we dinsdag gestopt zi^n en verder Dep.Petersstr.- Meerloseweg-Ericaweg-Boddenbroek-Haalakker-Dionisiusstr. Castenrayseweg-Rosakker—Molenhoek. ■DE PRIJS BLIJFT OOK DIT JAAR 3,— PER LlTER lil STEUNT ONZE JAARLIJKSE AKTIE. EET SMAKELIJK. ZD 3 Datum .donderd,. .29...oktober 1981 ERWTENSOEP A K T I E LVB Dinsdag 5 november en Woensdag 4 november Jrg. .42... Nr. 43- Redaktie-adres: Haalakker 32 T Tel. 580 Kopie b'mnen vóór dinsdag 18.00 uur iift mm ©oifö®^ ecvTeistEP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1