MEDEDELINGEN VftN PE BASISSCHOOL Geslaagde deelname aan trefbaltoernooi Een aantal leerlingen van onze basisschool heeft in ae afgelopen herfstvakantie mat veel plezier deelgenomen aan het scholentrafbaltoernooiDe sfeer was zowel op woensdag (meisjes) als op donderdag (jongens) erg goed, mede dankzij de leiding van ce groepen (bedenkt) alsook dankzij de straffe organisatie» Ook de Oirlose scheidsrechters haddan hun aandeel, waarbij Ton ®n Paal het voor üe eerste keer spras "moeilijk" hadden, terwijl de "ervaren" Erik en Paul de touwtjes strak in handen hielden. Naast de spelvreugde waren sr ook aardige resultaaten. Er waren 2 tweede, 1 derde,en 1 vierde plaats voor onze teams weggelegd, rncnort«vnViks eindstanden uarerï mei s ies s r t Sernaaetce iup 2 Franciscus 8p t 3 flaris Oirlo 6p 5 Flierefluit tp jongens klas 6* 1 Clara 2 Flierefluit 3 Francisechool fc»>4 Maria Oirlo 4 Maria Oosfcrum 4 De Hommel 4 D.r« Poels Üan ongelukkig einda was er voor Fannie v»d» Broek, die aan een verkeerde stap een gebroken voet overhield» Mede namens een aantal aanwezige klas-genoten en enkele ouders wes Oirlo ook op de tribune aanwezig» Maria Oirlo 8p 3 Petrus Banden 7p 4 Clara 6p 5 Dr» Poels 5p s klae 6t lOfiiar.a töp 2 Maria Oirlo 9p 3 Oozaf Castenray7p 4 Dr. Poels 6p 5 Franciscus T 5p 4 De Essel 6p - e-s j5-s <ic.t - 1 De Hommel op - UIII'U

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 19