20.00 UUR AGENDA PAROCHIEVERGADERING i 1. Opeing door de voorzitter 2. Notulen v.d. vorige vergadering 3. Financieel verslag 1980 en begroting 1982 4. Mededelingen 5. Rondvraag AGENDA DORPSRAADVERGADERING 1. Opening 2. Rededelingen 3. Nieuwbouw gemeenschapshuis 4. Dorpsraadverkiezingen 5. Rondvraag 6. Sluiting 2115 UUR 4- parochie -dorpsraad donderdag Snov.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 18