SCOUTINGGROEP ST. MACHUTUS Willen alle kabouters én welpen vanavond of volgende donderdag oude kleren meebrengen. Deze hebben we nog nodig voor het spel te spelen, toneel enz. Alles is welkom oude kleren, hoeden, tassen, schoenen, Bij voorbaat onze dank. WELPEN vanavond horde om half zeven KABOUTERS vanavond half zeven horde club De leiding WILLEM TELL OIRLO A.s. zaterdag en zondag 7 en 8 november organiseert de hand boogschutterij Willem Teil Oirlo een webbend vol activitei ten. Zaterdagavond is er een disco-bal m.m.v. "Crown Power" aanvang 20.00 uur. Zondagmiddag worden er een kindermarkt en een rommel markt gehouden. Voor de kindermarkt moet men zich zo spoedig mogelijk opgeven voor een geschikte plaats. Men kan zich opgeven bij s O.Gommans tel. 264 B.v.d.Ven tel. 582 0.Peepers tel. 360 Zondagavond is er een disco-bal m.m.v. "Paranoid"? aanvang 20.00 uur. U bent allen van harte welkom. Tevens willen wij alle Oirlonaren bedanken voor de geslaagde pennenaktie. BOERENKOOL - WITTE KOOL PREI ANDI3VIE A. DI3KMA.NS HQGEWEG 10 TEL.,. .204 week kamp enz.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17