I)È OUDERCOMMISSIE VRAAGT WIE HELPT ONS DIT JAAR??? We willen dit jaar weer, net zoals vorig jaar, met U samen de cadeautjes maken, die Sint op de peuterspeelzaal-de kleuterschool én in de laagste klassen van lagere school uitdeelt Dit kan jong en oud.( o«a. haken-knippen en plakken-» verven-breien-naaien enz Kom op woensdagavond 28 okt a.s. om 2Q.oo uur in de basisschool, dan zoehe we samen uit wat we dit jaar gaan maken-, Hebt U zelf iedeeön of voorbeelden, breng ze mee. Het is niet de bedoeling om woensdag al aan het werk te gaan, 4it kan thuis of in groepjes* kunt U woensdag nietf en wilt U toch helpen, geeft U zich alvast op bij mevr.Flinsenberg tel 670 - of bij mevr. v*d*Broek tel 609», of bij de andere leden van oudercommissie* Ook voor verdere inlichtingen kunt U bij hen terecht* Wij rekenen weer op U. De oudercommissie

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7