KERKDIENSTEN PAROCHIE OIRLO Zondag 8.30 H.Mis Antopetta Peters-Geurts be jaardenvor.-) 10.00 Hoogmis voor overleden leden LLTB Frans Verstappen - - 8.00 H.Mis Peter van Rhee r 8.00 H.Mis voor de parochie 8.00 H.Mis overledenen van de parochie Vrijdag 19.00 H.Mis tot zekere intentie en boeteviering voor Allerlhsiligen 1900 Gez 0,H .Mis (-MEIS3ESK0ÓR) OaG Lemmen. (namens'vrienden) COLLECTANTEN .1 Zaterd. 19.00 3.Peters - Zondag '8'.30 LNelissen - ,s 'i-•10 00 G-'.Schoeber - r - DIENSTEN MISDIENAARS v- T Zaterd. 19.00 Gebr. Steeghs -P.Uillemssen-E .Geu-rts Zondag,, 8.30 M .Uliil-emssp-n -RZanders^EJZanders^-GWillemssen 10.00 Gebr. Maas - P.Versteogen - S.Geurts Dinsd. 8.00 M.Engels -FVerhei jden .v.'.":. VJoensd. 8.00 U.v.Bijk -H.Gouren Dond.,. 8 *00 RGeurts --R Ste-eghs, T.:J .-' - - .- - ------- Vrijdag 19.00 M. Zanders -E Flinsenberg -R.de Lauw i Zaterd. 14.00 RNabben'-HCusters-FrZanders-SvdSanden HERENKCOR - repetitie maandag 20„;00 uur in de kerk Dinsd. Woensd. Dond». Zaterd. 19.00 Gez.H.Mis (KINDERKOOR) intentie ..jaard, Oobanna. Drie&serWlui jkers, 'iv St. P'etrüsMui jsers enMaria. v.dSterren; jaard. liJim Steeghs Oac Bartels j Sef Claessens Oac Lernmen; - maandd. Theodora Willemssen-Opheij Zaterd.. .14.00 PI..Huwelijksmis bruidspaar Gerritsen-Oanssen - 4 \'U

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6