|f*% I - On® voetballers-gingen verleden weekend I J I **«8|«1 j*€hfiiO*M2*1 qua uitslag niet alleen figuurlijk,, maar Smt a I k 00ic letterlijk de mist in.zowel senioren als jeugd 11 We nopen echter op. een fijner sportweekend. Be uitsl&gsrulK)P: 1 - BIS 2 $<-1 W.ïC&sters iVintig minuten lang bleef de nul gehandhaafd totdat een terechte strafschop de nederlaag inluidde.Weliswaar werd de lienrayse aanval 2x geholpen via ElGM groen-witte treffers doch aan de geflatteerde joederlaag viel veird-g te; doen, i;1 it HEUGHOSIA - BIS 3-1 H.Steeds' Evenals verleden jaar stelden onze mannen in Broekhuizen teleur door ,_QBho.dig.-M.verlie.2ien*-j3e.. start was qpa spelen...'krachtsverhouGing zeer hoopvol voor de getrouwe-, supporters en toen SIS dan „ook verdiend de leiding nam leek het een bekeken zaak. Helaas konden, sommigen de weel de' niet verdragen en een en ander leidde tot een ondoelmatige wijzi- ging van. het spelpatroon.Be thuisclub buitte de'terugval attent uit, aOIvMG 25 OKTOBERs p r^q.g ram m a met DERBY tegen OOSTKSMiUS 2. 12.45 BÏS 5-Ï70?, wedstrijd!» Leo Ewals i gen onbekende tegenstander en hoe lang zal het.vijfde bij kunnen benen? J_ 2, 10,00 DIS 4 - He gel som 4» scheidsr. H.Huebers-- ïn de wetenschap dat de roodwitte» ongeslagen de ranglijst aan voeren wacht het vierde een„zwarekrachtproef »2)e vorm van de dag ie- bepalend- of er kansen zijn. 2. 10.00 BIS -3 Excelsior 2, scheidsr. H.Weisels 1 Zal het derde een doeltreffend.'aptwoerd weien op de .snelle aanvalsstoten der bezoekers dan zijn er kleine'kansen, die dan echter tot de laatste seconde vèrdedigd'moeten bli jven, 1» 12.00 BIS 2 - Keldersla 2, scheidsr, H.lankreyer J.<r Een overwinning ia bijna!broodnodig en met .de goede inzet zijn er tegen Melder slo 2 zeker mogelijkheden I, 14,30 BIS 1 - Oostrum 1,scheidsr. Paul f&ndazme Rondom en, in deze derby zal. zeker v.eel spanning verscholen liggen.ifei't is dat we reële kansen hebben en die. ook-gezamenlijk moeten benutten, We. houden dan een op een, en dat is' niet gek, MEBSBSLINGï-Benk aan de contributies, voor 1 november -svp -Denk aan de keuringsgelden,uiterlijk zondag a,s, -Maandag a.s. Bestuursvergadering Dok alle andere teams spelen thuis» vanaf tien-u Bij herstel na afmelding altijd weer aanmelden, Afmeldingen tijdig svp.uiterlijk donderdag zes uur 0PB0SPi Gezocht? leider voor; vijfde team.wt .1 ,,:w-.i -1 - Z0HMG HALF DRIE HEESAICKSH DERBY SIS^OgSTBUM s. 1 H sBSBsses«tt^e«ttstma: as 51 "»*V> lt*s. o a t a. V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4