DORPS NFO 2I2k2=i-££=l2l£iii=== VERSLAG DORPSRAADVERGADERING 13 G';<T':981 FRITURE Friture Zeegers uit Castenray heeft serieuze belangstellinc om in Oirla - .indien dit mogelijk is - met een friture-wagen te komen staan. De Dorpsraad lijkt het terrein waar do oude lagere school heef i gestaan de geschiktste plaats. Deze ruimte zal bij het nieuwe gemeen schapshuis als parkeerplaats/pleintje dienst gaa.n doen, WONINGZOEKENDEN Er is een nieuwe lijst door de woningbouwvereniging ge stuurd totaal 56 ingeschreven woningzoekenden. Hiervan kunnen slechts 8 mensen nu geho.lpien worden,., Wij zullen proberen eind december/begin januari een boekje uit te ge«en: met alle gegevens van Oirlose, verenigingen, stichtingen enz, 4 - Teve:ns-uille-n ,wi^-'dan^g'-raa-g;'r;uimte-"gr.atisi.beschikbaar stellen voor advertenties van Orrlöse Ondernemers, zodat alle dorps bewoners nog eens zien welke ondernemers" er zijn en wat"er in eigen dorp te koop 'is of welke zaken er te doen zijn. DORPSAGENDA Moot veel mensen blijkt de laatste ti id het aanbellen Jrg. 12Nr. .4.2.. Redaktiê-adresr Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóbr dinsdag 18.00 uur Datum .....dp.nd.8r.d,....22...Dk.t,. 1981 i"': ï"-w- - m l t 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1