DUDE i-tcor-iro IS 51E l*e Rood De. oudercommissie Vergadert op maandag .2.6 okt. om 20.00 uur, De agenda, ziet er,-, a-la volg t uit..:. 1Opening 2, Ingekomen stukken en mededelingen 3. Sinterklaasfeest 4» Rondvraag Sluiting De audercommissie RI3VERENIGING "SPORT NA ARBEID" !\!et als ook andere jaren uil rijvereniging "Sport na Arbeid" ook dit jaar de Sinterklaasavond vieren en uel op 27 november» Bovendien houden uij donateursaktie van 15 dec. tot 31 doe. 1981. Wij hopen ook dit jaar op een geslaagde' aktie Het bestuur PEUTERSPEELZAAL "ROBBEDOES" A.s. dinsdag 27 oktober is Nellie Wissers-Uolters voor het laatst als peuterleidster werkzaam. Op deze morgen is er legenheid afscheid van haar te nemen... -n Bést üinr efr leidsters BJ__0_E_M_K_0_Q_L G.C:LA£SSENS 01.RL QSEWEG 14 TEL. 380 G L A S; 'C -0 "i\! T A I N E R i -'"voor al Urn afwalglas H IE T RI3DEND POSTKANTOOR: allo werkdagen van 11,45 - 12.15 uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 18